Onsdag fikk FFK-supporteren Olav Riise publisert leserinnlegget «Vil ha vedtak mot sportsvasking på FFKs årsmøte». Der mener han klubben bør vedta at man aldri skal legge treningskamper til land med dokumenterte, grove brudd på menneskerettigheter, ei heller sponsoravtaler med stater og selskaper hvor det samme er dokumentert.

Han har sendt forslagene til FFK. Årsmøtet er onsdag 10. mars. Da skal forslagene opp til behandling.

– Vi har mottatt de to forslagene. Det er to gode forslag som det ikke er vanskelig å stille seg bak. Så får styret og årsmøtet gå gjennom og behandle dette på vanlig måte, uten at jeg sier for mye på forhånd, sier FFK-leder Jostein Lunde.

Dette er sportsvasking

Ikke hørt begrepet sportsvasking? Riise forklarer det i leserinnlegget:

«Sportsvasking (ekstern lenke) er en betegnelse på det som skjer når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter og sportsorganisasjoner for å lede oppmerksomheten vekk fra forhold som den samme staten er under kritikk for, enten av andre stater eller organisasjoner.

Landene bruker altså sportsbegivenhetene og -organisasjonene for å renvaske seg selv og sitt omdømme. Eksempler på dette er Qatar som har arrangert friidretts-VM og skal arrangere fotball-VM til neste år, Aserbajdsjan som har inngått sponsoravtaler med Atlético Madrid og Sheffield Wednesday, og Dubai som har fått mange lag til å legge treningsleirene sine dit de senere årene», skriver Riise.

Være forberedt

FFK-leder Lunde sier, naturlig nok, at dette ikke har vært en problemstilling FFK har møtt. Men at det kan være det i fremtiden. For FFK har en klar målsetting om å komme seg opp i toppen av norsk fotball.

– Slik sett kan man si at det er naturlig å ta en slik verdidebatt nå, så har klubben et standpunkt før det eventuelt blir en problemstilling vi må ta stilling til, sier Lunde.

Det har ikke kommet inn andre saker til årsmøtet 10. mars enn så lenge. Årsmøtet skal vedta budsjett for 2021 og resultatet for 2020. Valget blir behandlet på høsten.