Gå til sidens hovedinnhold

Fest er fint, klimakrise kritisk, men sykepleiere er garantister for velferd!

Artikkelen er over 1 år gammel

Lino Lubiana, KrF: – Sykepleiere er garantister for velferd. Bystyret har erkjent klimakrisen i Fredrikstad, men er det ikke på tide å erklære en sykepleierkrise?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tillitsvalgte Rita Standal og Karen Brasetvik blinker igjen med lysene - i år som i fjor og bruk av ufaglærte er doblet sammenlignet med det forventede - størst sykepleiermangel i Fredrikstad, sier Brasetvik i et innlegg i FB 25. juni, men blir de hørt? Hva med pasientsikkerheten?

Brasetvik påpeker: Overraskende viser årets kartlegging at sykepleiermangelen er størst i vertskommunen for fylkets sykepleierutdanning. Fredrikstad har god tilgang på sykepleierstudenter både gjennom praksisutdanning, og fordi mange studenter har helgestillinger i kommunen. Det burde lette rekrutteringen. Likevel manglet det sykepleiere i 26.5 prosent av de planlagte sykepleiervaktene. Fredrikstad havner dermed på jumboplass sammen med Råde og Halden.

På de arbeidsplassene som er med i undersøkelsen, brukte Fredrikstad ufaglærte i 566 vakter. Det er mer enn dobbelt så mange som planlagt.

I Etat hjemmesykepleie og medisinske tjenester i Fredrikstad manglet det sykepleiere i to av fem planlagte vakter. Her var det noe flere helsefagarbeidere enn planlagt. Mens det ikke var planlagt noen vakter for ufaglærte her, brukte kommunen dem i 176 vakter. På de arbeidsplassene som er med i undersøkelsen, brukte Fredrikstad ufaglærte i 566 vakter. Det er 333 flere og mer enn dobbelt så mange som planlagt.

Tall Ships Race har vært vellykket. Vi har festet og hatt det gøy i flere dager - og vi har spist av festens gode fingermat, i stedet for boller med rosin og knapt nok det vi selv ville lagt opp til, og det har vært hyggelig. Det kan til og med være det går med overskudd. Det vil vi glede oss over og det kan være dette er en tradisjon vi følger opp. Fredrikstad er åpenbart bedre egnet til dette enn Sarpsborg.

MEN - det er mandag og hverdag, skutene har dratt og det er igjen pekt på at det er for få kvalifiserte sykepleiere i Fredrikstad. Hvordan kan Fredrikstad som utdanner sykepleiere ha dette problemet år etter år? Det får direkte følger for kvalitet på tjenester på helsehuset og Borge - kortidssenteret - steder som etter operasjon og sykehusopphold tar imot innbyggere med alle ulike typer behov for spesialsykepleie og for pleiernes trygghet i forhold til oppgavene de blir satt overfor og for pasientenes sikkerhet - og har de tilstrekkelig støtte av lege?

Noe av dette kan løses med kompetanseheving og etterutdanning, men penger til dette har dessverre også vært fraværende. Fredrikstad kommune har også vært lite imøtekommende på gode ordninger for helgearbeid og lønn noe som bidrar til at sykepleiere heller tar stillinger i omkringliggende kommuner. På sikt bidrar dette til mindre attraktivitet, og at vi får et mindre kvalifisert fagmiljø nå når vi trenger å bygge opp fagmiljøet i forkant av eldrebølgen og bygging av sykehjem.

Sykepleieforbundet gjør en god jobb, men får de og hjelpepleierne tilstrekkelig støtte fra LO og andre fagforeninger?

Generelt er KrF betenkt over at fagforeningsledere har høye posisjoner i Ap og står høyt på deres liste. Ved kommende valg bør arbeidere som sykepleiere og hjelpepleiere tenke over om ikke det vil være nyttig med et politisk skifte - for vil deres representanter som da kommer i en dobbeltrolle i forhandlinger med politisk ledelse og rådmann være lojale mot kommunen som arbeidsgiver eller vil de være lojale mot sine medlemmer? Taler ikke det for en mer uavhengig politisk ledelse i Fredrikstad?

Vi er fortsatt usikker på om ikke driftskostnadene til Arena Fredrikstad vil spise for mye av helsebudsjettet og bør utsettes, og mener penger fra Østfold Energi bør gå til helsevelferd.

KrF har påpekt dette i Bystyret og i leserinnlegg og programfestet å styrke bemanning og kompetanseheving og et sykehjem til med nødvendige avdelinger, samt som Grete Andersen i Demensforeningen påpeker: et bedre demens- og dagsenter tilbud.

Fest er fint, men nok sykepleiere og hjelpepleiere er en garanti for velferd i Fredrikstad. KrF erkjenner klimakrisen, men også sykepleierkrisen!

Skrikende behov for flere sykepleiere – samtidig blir 1.500 studenter avvist i Østfold

Les også

Med «prekesjappe» og utstrakt samarbeid går Fredrikstad foran i program heltid

Kommentarer til denne saken