Fersk måling: Her er ikke badevannskvaliteten god

Ved fem av badeplassene kommunen foretar målinger ved, er badevannskvaliteten karakterisert som mindre god.