Hallo er det noen hjemme?

Det er ikke det minste rart at fødselstallene går kraftig ned år etter år, eller at folk blankt melder seg ut av helseyrket. Hele opplegget minner om en tragikomisk Mr. Bean opptreden, bare at konsekvensen ikke er uskyldig og underholdende, og at ingen ler.

Én ting er kommunens håndtering av pengesekken og beslutning om å spare noen småkroner på å stenge barnehager i fire uker i strekk. For ikke å snakke om den fantastiske nødløsningen det var å likevel beslutte å holde én av de 33 kommunale barnehagene åpne den ene uken.

En annen ting er foreldre, især eneforsørgere, som jobber i for eksempel helsevesenet der normalen er å dele ferien inn i to puljer: pulje 1 og pulje 2. Ettersom barnehagen hittil har vært stengt i de tre ukene fellesferien er, er naturligvis alle småbarnsforeldre mest interessert i ferie i pulje 2. Hva skal de med ferie i juni når barnehagen og SFO er stengt i juli?

Hva skal barna gjøre dersom mor eller far som de bor hos 80 prosent av tiden ikke klarer å krangle seg til sen ferie i år også?

Denne problemstillingen har man hatt i år etter år. Ansatte i helsevesenet må belage seg på at ferien deres blir sen/tidlig hvert annet år. Ferien med familien ryker fullstendig eller kortes ned til et minimum for at sommerkabalen skal gå opp.

Det er nemlig ikke gitt at samboende par får ferie i like puljer. Det er jo ille å ikke få disponere ferien sin slik man ønsker. Hverdagen er hektisk og innebærer langt mer rensing av skitne fotballsko og kakebaking til skolens kakesalg enn romantiske middager, tente stearinlys og roseblader på sengen. Ferien er et viktig avbrekk for å bevare familiene.

Det er heller ikke gitt at besteforeldre skal få tilbringe ferien sin med barna og barnebarna sine. Det foregår kniving om ferie i pulje 2.

Les også

Kommunen båndlegger ferien til småbarnsfamiliene. Grunn til å spørre om vedtaket er gyldig

Og hva da med aleneforsørgere som har barna sine boende hos seg på fast basis? Hva skal barna gjøre dersom mor eller far som de bor hos 80 prosent av tiden ikke klarer å krangle seg til sen ferie i år også? Det er en grunn til at barna bor mest hos den ene forelderen. Ingen aleneforsørgere burde måtte engste seg over hvordan man skal løse denne kabalen, og ingen barn burde måtte bli hensatt hos besteforeldre eller fraværende foreldre all den tiden forelderen de bor hos fast må på jobb. Det er jo en lykkelig salme i de familiene dette fungerer fint, men det er ikke alle som har det sånn.

La oss også kalle en spade for en spade her. I 2021 var 82,7 prosent av de ansatte i helsevesenet kvinner ifølge SSB. I tillegg troner Viken i toppen av statistikken både over barn som bor alene med mor (aller mest mor) og far, eller med mor/far og steforeldre.

Dagens ordning for ferieavvikling rammer særlig aleneforsørgere og kvinner. Kommunen må jobbe langt hardere for å unngå diskriminering av kvinnene som bor alene med barn i sin forvaltning av penger.

Det har gått for langt, og helt bak mål. Hvorfor fortsetter man da med dette år etter år, og det eneste som endres er at det må legges til enda en uke pålagt ferie?

Det er barna dette går hardt utover, det er barna våre jeg roper for. De, og pasientene i helsevesenet som trenger personell, personell som ikke lenger orker å prøve å strekke til, men stå mislykket tilbake og bare glede seg til barna er store og det verste marerittet er over.

Dette må det bare gjøres noe med, det burde vært gjort for lenge siden.