Det er fint at Fredrikstad kommune har bestemt seg for at elven skal være en hovedferdselsåre i byen. Det forplikter og det er bra at det nå skal bestilles tre nye ferger. Men det er ikke nok å si at vi forbereder oss på fremtiden med å velge samme båtmodell som før og slår oss på brystet med at vi er fremsynte nok når vi elektrifiserer fergene. Nei, vi må se på hvordan vi kan gjøre fergene mer effektive.

I dag et det bare en smal åpning som skal slippe passasjerene både inn og ut. Det krever mye tid, spesielt når det er mange passasjerer og flere sykler som skal inn og ut av den samme, trange åpningen. Liggetiden på anløpsstedene blir for lang til at fergene kan bli effektive nok til å ta seg av stadig flere passasjerer og flere anløpssteder.

De nye fergene
må få en utforming som gjør at de kan kjøre lengre strekninger raskere enn i dag uten å lage bølger. Viktigst er at de må få en utforming som slipper passasjerer og sykler på og av på samme tid. Det betyr at det må være en inngang og en utgang på hver sin side av styrehuset. Langsetter midten i båten må det være en rail som leder alle pågående passasjerer og sykler inn mot bakenden i båten, rundt enden på railen og frem mot utgangen. Railen er god å ha for sykler til å støtte seg på eller parkere mot. Hvis det på land organiseres en fil for påstigning og en fil for avstigning fra fergen, vil liggetiden på anløpsstedene bli halvert.

Hva så med de fergene vi har i dag, kan de effektiviseres? Ja, det kan de. Fergene er sertifisert for 100 passasjerer, men med bare en skipper om bord slippes det bare på 50 ad gangen. Det gir fergekøer på opp til to timer under store evenement som 17. mai, Tall Ships Races etc. Det kan det lett gjøres noe med. En enkel søknad til Sjøfartsdirektoratet og en enkel opplæring av en hjelpemann som følger fergen på overfarten, vil doble antall passasjerer på fergene de dagene vi vet at det er behov for det.

Tenk hvor glade folk vil være når de førstkommende 17. mai kommer til fergen og finner ut at køen bare er halvparten så lang som den var i fjor. Da er det greit for kommunen å ta regningen for en ekstra mann på fergen til glede for alle. For det er jo vi, innbyggerne, som i virkeligheten betaler regningen.

Fergesjefen fornøyd med den nye elferga: - Går som en drøm