Vi har ennå ikke fått noen sluttregning, men det vil forbause meg om ikke noen hundre meter vei og ei bru på Seut vil koste over en milliard kroner. Regningen for spasen vil bli sendt til bilistene i Østfold, i alle fall de som må innom Fredrikstad i en vanlig bil.

Fra begynnelsen av, var det klart at det ikke fantes penger til Fremskrittspartiets veisatsing. Det visste også samferdselsminister Solvik-Olsen, som kastet inn håndkleet da elendigheten begynte å komme til overflaten.

For meg er det en gåte at Fredrikstads politikere ville støtte de fremskrittsvennlige, og innføre bompenger. Uansett hvilken vei du kommer, får du hjelpe til med å betale nyveien på Seut. For kommunens innbyggere er dette en vesentlig skatteskjerpelse der inntektene går rett i statskassen (selvfølgelig etter at bompengeselskapene har fått sin del).

En enda større gåte er det at de samme lokalpolitikere bygger ut innfartsårene til Fredrikstad, når man vil ha mindre biltrafikk i byen.

Biltrafikken til byen har minket, det har køene ved rundkjøringa på Seut, samt gratis ferge fra Gressvik sørget for. Bilistene parkerer både på parkeringsplassen ved Storveien, og nede ved fergeleiet. Daglig kan det nok være tale om et par hundre biler som flytter miljøbelastningen fra Fredrikstad sentrum til boligområdene på Gressvik.

Ved selve fergeleiet kan opp mot åtti biler stå parkert. I tillegg kommer så de som står og venter på folk som skal komme med båten, og har motoren i gang for å holde varmen vinterstid, eller for å få aircondition til å gå på sommeren.

Det er innført tredvekilometers sone, men man må knipe noen Audi-er og BMW-er før noen tar fartsgrensen alvorlig. Så det kan til tider medføre en viss risiko å kjøre ut av sin egen hageport. De første trafikkspeil er imidlertid montert.

Parkeringen er et problem for dem som skal ta fergen, og folk parkerer der de tror det går an. Men det kan bli for tett. Her om dagen var den en gubbe som ikke fikk opp ytterdøra på grunn av en parkert bil.

Tungtrafikken medfører også ulemper. Det skal ikke mer enn en semitrailer og en toetasjes turistbuss til, før det er trafikk-kork mellom husene. I tillegg kommer setningsskader på bebyggelsen.