Fengselsbetjenter i Halden fengsel varsler om sikkerheten: – Det blir et frikort for smugling

Av

Fengselsbetjentene i Halden har fått pålegg om å stanse rutinemessig kroppsvisitasjon og stikkprøver. Konsekvensen av det er at det kan bli enklere for innsatte å ta med seg gjenstander og narkotika inn i Halden fengsel.