Med et pennestrøk flyttes arbeidsplasser. Hvem blir neste som flytter ut? Medietilsynet? NRK Østfold?

Verdien av arbeid er stor. For samfunnet og for den enkelte. Ord som «utenforskap», «ensomhet», «fattigdom» og «økende ulikheter» figurerer. Bildet er sammensatt, men vi skal ikke undervurdere betydningen av en arbeidsplass.

Er vi like bevisste på verdien av samarbeid?

Fra år 2000–2018 har det blitt 368 færre arbeidsplasser i Fredrikstad. Privat sektor har økt med 642, mens vi har nedgang på 1010 i offentlig sektor.

Lyst på kamp? Ta den på Fredrikstad stadion, i Stjernehallen eller i Kongstenhallen.

Vi har en felles utfordring, og en felles mulighet. Men da må utdaterte kamper bort. Østsiden, sentrum, Øra, Kråkerøy, kommunen og næringslivet er i samme båt. Se ikke bort ifra at den som kan ta en Øra-bedrift til nye høyder, finner sin drømmeleilighet på Værste. Se ikke bort ifra at en innbygger på Østsiden finner sin favorittbutikk i Fredrikstad sentrum. Se ikke bort ifra at vekst i HELE Fredrikstad er lønnsomt for din virksomhet, for ditt marked, for rekruttering og videre utviklingsmuligheter.

Og se ikke bort ifra kraften vi har gjennom samarbeid. 1. mai er bare noen timer unna.

Mills ble i 2015 med i Saltpartnerskapet. 84 matvareprodusenter og forskningsmiljøer jobber sammen med helsemyndighetene for å redusere salt i maten. Saltinntaket påvirker blodtrykket.

– Over 30 prosent av befolkningen i Norge har høyt blodtrykk, noe som kan føre til hjerte- og karsykdommer, som er en av de vanligste dødsårsakene i Norge, forteller avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet til Demokraten.

Mills tok tak i dette allerede i 2004. På disse årene har de klart å redusere innholdet av salt med 25 prosent, noe som tilsvarer 180 tonn salt i årlig konsum.

– I Mills har vi alltid hatt fokus på helse i vår produktutvikling. Som matvareprodusent anser vi dette som en del av samfunnsansvaret vårt, sier produksjonssjef Camilla Hissingby ved Mills i Fredrikstad.

Mills er et forbilde. Og når flere er med, blir gevinsten enda større. Flere bedrifter i Fredrikstad er med i partnerskap som har betydning for noe som er større enn dem selv.

Signer nå, på å samarbeide slik at vi i Fredrikstad tar ut det potensial vi har. Signer nå, på at næringslivet skal få økt inntjening, slik at arbeidsplasser kan skapes.

Lyst på kamp? Ta den på Fredrikstad stadion, i Stjernehallen eller i Kongstenhallen. Se ikke bort ifra at et næringsliv som går godt, også bidrar på disse arenaene.

Vekst i Fredrikstad-programmet samler flere aktører som deltar finansielt, og flere som gir av sin tid. Felles for alle er at de ser den samfunnsmessige fordelen av å stå sammen. Signer på at du også er en del av fellesskapet i og for Fredrikstad. Ett pennestrøk kan som nevnt endre alt.