Norgesnett driver i et nøye regulert marked. Hva vi kan ta betalt, og hvordan vi kan drive virksomheten blir løpende fulgt av offentlige myndigheter. Det skal sørge for høy tillit til samfunnskritisk infrastruktur.

I et leserinnlegg i Fredriksstad Blad 16. februar beskylder Kjell Bjørndal og Roar Julsen Norgesnett for å ha tatt høyere nettleie fra kundene enn det vi har lov til. Det er selvsagt feil. På samme måte som andre nettselskaper får vi beskjed fra NVE dersom vi bør regulere nettleie for enklere å håndtere mer- eller mindreinntekter knyttet til nettleie. Akkurat som alle andre nettselskaper retter vi oss etter brev og vedtak vi får fra NVE.

Samfunnskritisk infrastruktur må være strengt regulert. Det gir rammer for all vår virksomhet.

NVE bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder. Norgesnett kan ikke ta mer i nettleie enn det NVE har fastsatt i forskrift. Basert på dette bestemmer Norgesnett den nettleien hver enkelt skal betale. Selvsagt er dette ikke enkelt, og det er ingen som treffer eksakt. Bruken av nettet påvirkes av været, og hvordan vi drifter og utvikler nettet for å gjøre transport av strøm effektivt. Bedre nett og mildere vær gir lavere nettleie. Det er vanlig at nettselskaper tar for mye eller for lite inntekt gjennom nettleie. I Norgesnett har vi for eksempel de ti siste årene hatt fem år der inntektene har vært høyere enn det NVE har fastsatt, og fem år der inntektene har vært lavere.

Forutsigbarhet er viktig. Derfor er det et ønske at nettleien holdes relativt stabilt år for år. Istedenfor store svingninger styrer nettselskapene mer- og mindreinntekt mot null over tid. Det gjør også Norgesnett. Akkurat som NVE og forskrift sier har vi derfor en plan for få ned merinntekten. De siste to årene er merinntekten redusert med 130 millioner kroner og ligger an til å gå i null i 2021. Ingen kunder taper på at nettselskapet har en merinntekt, alt blir tilbakebetalt med renter i form lavere nettleie enn det den ellers ville vært.

Det er ikke dårlig nytt at transport av strøm er blitt billigere enn det vi planla for. Noe har vi selv bidratt med gjennom god drift og utvikling av nettet. Vi er blant de mest effektive nettselskapene i Norge. Mer effektivt nett gir kundene lavere nettleie. Så har også våre kunder bidratt til mer effektiv bruk av nettet, gjennom bruk av AMS men også ved mer energivennlige løsninger i blant annet bygg. Belønningen er lav nettleie.

Sikker forsyning av strøm er avgjørende for samfunnet. Jobben vi gjør i Norgesnett er viktig, og vi tar den på stort alvor. Alle ansatte i Norgesnett jobber hver dag for at nettet skal fungere og være mest mulig effektivt. Det vil vi fortsette med – slik at kundene våre har strøm til enhver tid. Samfunnskritisk infrastruktur må være strengt regulert. Det gir rammer for all vår virksomhet.