I sin kronikk i Fredriksstad Blad 24. februar går Odd A. Strømnes hardt ut mot indekseringen av løpende pensjoner, også omtalt som underreguleringen, og setter sin lit til LO.

Og LO har sammen med Arbeiderpartiet gjort jobben. Ap har i Stortinget foreslått å gå tilbake til den opprinnelige indekseringen fra Pensjonskommisjonen; regulering av løpende pensjoner med gjennomsnittet av lønnsvekst og prisvekst. Med reallønnsvekst for lønnstagerne vil også pensjonistene få reallønnsvekst, dog noe mindre enn de yrkesaktive. Det var den indekseringen LO kongressen aksepterte i 2005.

Arbeiderpartiets forslag ble imidlertid nedstemt av det borgerlige flertallet, noe Erlend Wiborg og andre Frp-politikere prøver å bortforklare.

Det vi alle kan gjøre, er å bidra til et stortingsflertall som både vil endre indekseringen og innfri kravet om pensjon fra første krone.

Indekseringen av løpende pensjoner som Strømnes er opptatt av, er imidlertid et marginalt problem for fremtidens pensjonister. Det store problemet er at den kraftige økningen i levealderen, som jo er positivt, gir en knallhard levealdersjustering. Mindre pensjon hvert år fordi vi lever i flere år. Det er denne justeringen som vil gi dagens unge og middelaldrende små muligheter til å gå av med pensjon ved for eksempel 62 år.

Derfor blir tjenestepensjonene bare viktigere og viktigere. Og derfor har LO forhandlet frem slitertillegget for dem som slutter tidlig, uten å kunne jobbe ved siden av.

Derfor er det også viktig å få et flertall på Stortinget som er villig til å gi deltidsansatte og de lavest lønte tjenestepensjon for hele inntekten, ikke bare det de tjener over 100.000 kroner. Dagens borgerlige flertall, heiet frem av arbeidsgivere med Virke i spissen, nekter fortsatt å innfri kravet om «pensjon fra første krone».

Så ja, det er mye å ta tak i på pensjonsområdet, og UNIO-medlem Strømnes kan være trygg på at LO vil gjøre jobben sin. Det vi alle kan gjøre, er å bidra til et stortingsflertall som både vil endre indekseringen og innfri kravet om pensjon fra første krone.

Les også

Hvorfor skal ikke vi pensjonister få ta del i lønnsutviklingen på lik linje med andre?