Samferdselsminister Hareide formidler for n'te gang sin forståelse for Østfold-befolkningens skuffelse over at all videre utbygging av landets hovedforbindelse til kontinentet og tre av østlandets viktigste byer er utsatt.

Han gjentar sin oppfatning av virkeligheten, at kostnadene har eksplodert. Hva mener Hareide burde være en realitet? Han synes 40 milliarder er en eksplosjon av kostnader. Men er det riktig?

Det vi snakker om er 40 kilometer dobbeltsporet jernbane, tre jernbanestasjoner med to, fire og fem spor. I tillegg to lange bruer og tre lengre tunneler. Det må jo betraktes som et under at man skal få alt dette for «bare» 40 milliarder. Altså rundt én milliard per kilometer.

For hvordan går det når Solberg-regjeringen bygger jernbane? Hareide trekker selv frem to eksempler som begge ble startet og organisert av Solberg-regjeringen. Follobanen har økt fra 27 til 36 milliarder og mosseprosjektet fra 10 til 15 milliarder. Totalt 51 milliarder for til sammen 32 kilometer dobbeltspor, to stasjoner med seks og fire spor. I tillegg kommer tre lengre tunneler. Altså rundt 1,6 milliarder per kilometer! 60 prosent dyrere enn Råde – Sarpsborg.

Realiteten, Hareide, er at samfunnsøkonomisk er den 40 kilometer lange strekningen i Østfold langt mer lønnsom enn de andre ferdige og foreslåtte nye strekninger du er så stolt over å gjennomføre. Det er helt andre ministre som burde dratt i bremsen, men at det er Råde – Fredrikstad – Sarpsborg som skal svi for tidligere vanstyre, er å sende regninga til feil adresse.