På «fremmed» grunn: Fredrik Ellefsen, daglig leder for Johnsen Libris-butikkene i byen, er tilbake på barneavdelingen, hvor samtlige bøker om Hardyguttene og Greven av Monte Cristo ble fortært, og drømmen om å bli bibliotekar startet.
Geir A. Carlsson

På bibliotekets barneavdeling startet Fredrik å drømme

Publisert