Et skoleeksempel på ideelt kulturvern

Artikkelen er over 2 år gammel

Fremdriften for den frivillige restaureringen av gamle Brekke skole er god. Så god at Kirkeøy får en ny kystledhytte kanskje allerede i 2019.

DEL

Nylig var det «tentamen» for den flittige gjengen som bruker mye fritid på å restaurere gamle Brekke skole på Kirkeøy. Stefan Ädel, konservator og antikvar hos Fylkeskonservatoren i Østfold, er kommet på besøk for å besiktige det arbeidet som de har utført så langt. Men etterpå kan Paul Henriksen og co. i Hvaler Kulturvernforening (som eier den antikvariske skolen) stråle om kapp med aprilsola.

Ädel tilkjennegir at han liker det han har sett:

– Jeg er imponert over at en ideell forening kan holde et slikt arbeidstempo og en slik kvalitet. Hadde alle eiere av antikvariske bygninger agert like profesjonelt som Hvaler Kulturvernforening, skulle vi som vernemyndighet ha vært glade.

Samlet innsats

Henriksen takker på sin side Fylkeskonservatoren og andre myndigheter for en konstruktiv dialog. – Vi får økonomisk støtte og verdifulle fagråd. Det var for øvrig Ädel som i en utredning i 2013 anbefalte at gamle Brekke skole burde bevares.

GODKJENT: Stefan Ädel, konservator og antikvar hos Fylkeskonservatoren i Østfold (foran t.v.) roser det arbeidet som Paul Henriksen, Eivind Børresen (t.h. foran) og dugnads gjengen har gjort på gamle Brekke.

GODKJENT: Stefan Ädel, konservator og antikvar hos Fylkeskonservatoren i Østfold (foran t.v.) roser det arbeidet som Paul Henriksen, Eivind Børresen (t.h. foran) og dugnads gjengen har gjort på gamle Brekke.

Ellers er Paul ikke i tvil om hva som er forklaringen på nok en dugnadssuksess på Hvaler: Lagarbeid.

– Det kan forklares med et godt oppmøte på dugnadene, god planlegging, givende sosialt miljø, mye ekstra innsats fra Eivind Børresen, og involvering av fagfolk som stiller opp, også av dem deltar på dugnaden.

– Vi har mye kompetanse i gjengen. Og har vi ikke kunnskaper, prøver vi å tilegne oss det, bl.a. gjennom å delta på fagkurs, tilføyer Ragnhild Nordengen. Innflytteren fra Toten er en svoren «gammel Brekke»-entusiast.

Ragnhild Nordengen har selv har deltatt på kurs i restaurering av vinduer, sammen med Eivind Børresen og Birgit Sandstrøm. Sandstrøm har på sin side også skaffet seg litt fagkunnskap om farger i antikvarisk malling og tapet, sammen med Marianne Antonsen og Hanne Ørdal.

FARGEDISKUSJON: Konservator Stefan Ädel drøfter farger på maling og tapet med Hanne Ørdal (i midten) og Marianne Antonsen.

FARGEDISKUSJON: Konservator Stefan Ädel drøfter farger på maling og tapet med Hanne Ørdal (i midten) og Marianne Antonsen.

Bygningen fra 1849 var Hvalers første faste skole (og er per i dag en av Norges eldste skolebygninger på landsbygda). Men gamle Brekke er brukt til så mangt gjennom årene. Her er noen stikkord om husets historie foruten skole: bank, posthus, kommunal møtesal for herredstyre og utvalg, bolig for lærer. Og før 1849, faktisk helt tilbake til 1770-tallet, sto det her en bolig for enker etter prester – et såkalt "presteenkesæte”.

Det er besluttet er at huset skal settes i stand tilnærmet slik det har vært etter krigen. Dette betyr imidlertid ikke at den folkelige «historien» som hviler i bygningsverk, maling og tapet skal dekkes til.

Åpnes allerede i 2019?

1. etasje skal etter planen brukes som en hytte for kystledgjester. Henriksen: – Vi er i dialog med Oslofjordens Friluftsråd, som er i ferd med å realisere et storstilt ansiktsløft på Storesand. Storesand friluftshus skal være et turmål for alle – året rundt. Og det blir ikke mionst et informasjons- og kurssenter for friluftsinteressene, i tillegg til å være et servicesenter for de mange som telter og bader på den populære sandstranda på Kirkeøy.

I utgangspunktet skulle Brekke kystledhytte med seks overnattingsplasser være klar til bruk fra våren 2020. Men slik ting ser ut nå – bygget «skinner» utvendig og innendørs er gjengen godt i gang etter jevn jobbing vinteren gjennom – har de begynt å leke med en tanke:

– Vi KAN få klargjort 1. etasje i løpet av et års tid. I så fall får vi en mulighet for å åpne kystleddelen allerede i 2019, med andre ord ett år tidligere enn først planlagt.

Vil samle inn penger

Når ildsjelene må ta et forbehold, skyldes ikke det primært arbeidet som gjenstår, men mer uviss tilgang på penger.

– Selv om vi heldigvis opplever å ha mange støttespillere i næringsliv, fond, stiftelser og offentlige myndigheter, utgjør økonomien hele tiden en utfordring. Spesielt siden noen av de investeringer som venter, ikke dekkes av tilskudd fra kulturvernmyndigheter. Det gjelder for eksempel tilkobling til vann og kloakk. Og innkjøp av utstyr som må til for at opptil seks personer skal kunne overnatte i kystledhytta, vil koste oss minst 100.000 kr.

PIRKEARBEID: Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen (bak) pusser og sparkler rammeverket rundt vinduene. FOTO: PRIVAT

PIRKEARBEID: Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen (bak) pusser og sparkler rammeverket rundt vinduene. FOTO: PRIVAT

Nå akter Hvaler Kulturvernforening å sette i gang en innsamlingsaksjon i nærmiljøet frem mot sommeren.

Lokalbefolkningen vil senere kunne nyte godt av den unike kultur- og møtesalen som planlegges som restaureringstrinn II i skolens 2. etasje.

- Hvaler Kulturvernforening blir helt avhengig av driftsinntekter for å holde den restaurerte skolebygningen i hevd. Bare de faste utgifter vil beløpe seg til minst 50.000 kroner per år, påpeker Paul Henriksen.

Planer videre

Dugnadsfolket på gamle Brekke vil heller ikke mangle på arbeidsoppgaver etter at 2. etasje i skolehuset er fullført. Tomta er på to dekar, og Hvaler Kulturvernforening har planer om å anlegge en historisk hage.
Dessuten: På nabotomta, som eies av Hvaler kommune, står det et gammelt stolpehus, et stabbur. Kommunen har overdratt ansvaret for den lille bygningen til kulturvernforeningen.
Henriksen: - Vi har vurdert et forslag om å flytte stabburet til det stedet der den revne låven på gamle Brekke sto, på tunet ved skolebygningen. Men i tråd med anbefalinger fra fylkeskonservatoren er det nå besluttet at stolpehuset ikke blir flyttet.
Han tilføyer at trevirket i det gamle stabburet er morkent som følge av taklekkasjer gjennom mange år. Derfor har dugnadsgjengen som et midlertidig tiltak «pakket inn» stolpehuset i presenninger.

KAN SNART FLAGGE: Ragnar Holte (t.v.) og Frode Lund har tatt imot flaggstangen, som skal være klar til bruk på Brekke fra 17. mai.

KAN SNART FLAGGE: Ragnar Holte (t.v.) og Frode Lund har tatt imot flaggstangen, som skal være klar til bruk på Brekke fra 17. mai.

Artikkeltags