I et leserbrev skriver Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presseetikk, at FEAS med undertegnede i spissen angriper demokratiet og at vi i tillegg truer fylkesmannen. Innlegget er neppe overraskende, men fremstår likevel underlig. For å begynne med det siste. De eneste stedene jeg kan finne at FEAS truer fylkesmannen er i en artikkel i Fredriksstad Blad og nå i et leserbrev forfattet av Gunnar Bodahl-Johansen.

Jeg må legge til grunn at begge har lest brevet fra advokat Bull, men det må ha gått raskt i svingene. Ikke noe sted i brevet blir det truet med rettssak, men det står at om fylkesmannen ikke tar klagen til følge, men fortsatt gir rett til innsyn, ber vi om at fylkesmannen ikke utleverer informasjonen da vi vil vurdere om vi skal prøve avgjørelsen rettslig.

Styret må forholde seg til aksjeloven og til aksjonæravtalen mellom eierne. Ikke noe av dette støtter Bodahl-Johansens oppfatning.

Jeg ser at Bodahl-Johansen forsøker å problematisere en rettslig prøving, noe jeg finner litt oppsiktsvekkende. Det et viktig prinsipp i rettsstaten, retten til å få prøvd en sak rettslig, og det er jo slik at det er domstolen som er gitt retten til å fortolke og definere våre lover. Det er slik vi ivaretar rettsstaten. Det er ikke en fare for demokratiet, tvert imot dette er et viktig fundament i vårt demokrati.

Så skriver Bodahl-Johansen at vi med alle midler kjemper mot innsyn. Dette er faktisk galt. Vi har gitt innsyn og gir innsyn i den delen vi mener faller innenfor offentlighetsloven, hvilket er vår nettvirksomhet. Jeg har sagt hele tiden at vi skal følge loven og holder fast på det. Jeg har ingen problemer med å slutte meg til den beskrivelsen Bodahl-Johansen gir av hovedregelen i offentlighetsloven.

Det han unngår å mene noe om, er at det finnes unntak i offentlighetsloven og betraktningen om hvorfor det har vært nødvendig å ha slike unntak, og det er her vår uenighet med fylkesmannen ligger. Vi mener å kunne dokumentere at det meste av det som blir behandlet i konsernstyret i Fredrikstad energi AS på grunn av sin karakter og innhold skal unntas offentlighet i henhold til offentlighetsloven, og peker på at fylkesmannen ikke har drøftet dette eller drøftet det tilstrekkelig.

Til slutt, Bodahl-Johansen kommer med noen betraktninger om at vi i FEAS kun forvalter andres penger og bør holde oss til det. Styret må forholde seg til aksjeloven og til aksjonæravtalen mellom eierne. Ikke noe av dette støtter Bodahl-Johansens oppfatning.