Gå til sidens hovedinnhold

FEAS må instrueres til å jobbe med sin kjernevirksomhet

Under denne ukens bystyremøte blir det tvilsomt vedtatt politikk som vil gi en umiddelbar opprydding i Fredrikstad energi. Rødt ser at det vil kreve en langvarig prosess og vil jobbe for at Fredrikstad Energi skal instrueres til å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyret tar opp to saker som omhandler FEAS. Den første saken omhandler eierskapskontroll, den andre om salg av Fredrikstad energi. Anbefalingene i rapporten om eierskapskontroll blir trolig vedtatt og det ligger an til at kommunen vil fortsette å eie sin andel i selskapet. Sakene kommer som et resultat av at FEAS har kunnet holde på slik de vil og at kommunens og innbyggernes penger har gått tapt. Det er åpenbart kommunen ikke har hatt kontroll over sitt eget aksjeselskap. Men er noen i administrasjonen eller politikere villige til å innrømme dette? Tvilsomt.

Fredrikstad Energi har vært mye framme i media det siste året. Selskapet ble i sin tid dannet med formål om å bygge ut strømnettet og å levere strøm til innbyggerne i nedre Glomma. I dag har det blitt til et konsern med moderselskap, underselskaper, bonuser, direktører med millionlønner og en oppkjøpsstrategi som går langt utenfor kommunes interesser.

Det skal sies at selskapet ikke har gjort noe ulovlig. Men det er politikerne som har styrt de siste 20 årene som har sørges for at det har gått som det har gått. Politikerne kan ha vært en smule naive, men vi har full forståelse for at det er vanskelig å sette seg inn i aksjelover og hva som foregår i selskapet. Derfor støtter Rødt kontrollutvalgets innstilling og anbefalinger i saken om eierskapskontroll.

Selskapet får sine største inntekter fra underselskapet Norgesnett. Norgesnett har ansvaret for strømnettet i Fredrikstadområdet (m.m.) som igjen får sine inntekter gjennom nettleie fra innbyggerne.

Siden Fredrikstad energi er et aksjeselskap, har de muligheten til å holde mye av informasjon hemmelig for offentligheten. Det er derfor svært vanskelig for innbyggere å forstå hva som selskapet faktisk foretar seg. Dette mener vi i Rødt er et demokratisk problem.

I 2018 måtte Fredrikstad kommune gå ut med 51 millioner kroner til Fredrikstad energi, for å dekke et samlet underskudd på 100 millioner kroner i datterselskapet Nettpartner. På tross av dette fikk flere toppledere i konsernet bonusutbetalinger.

Men hvorfor skjedde dette? Etter vår mening må vi tilbake til slutten av 90 tallet for å få svar på dette spørsmålet. En tid da markedsliberalismen for alvor fikk innpass på storting og kommunestyrer. Alt skulle konkurranseutsettes. Resultatet er et konsern som får spekulere fritt i selskaper i energinettbransjen, langt utenfor Fredrikstads kommunegrenser. Det skal her nevnes at FEAS har eierskap i selskaper så langt unna som i Kroatia.

Og det er her problemet ligger. FEAS har holdt på slik de vil, uten at kommunen har klart å følge med som eier. Rødt Fredrikstad tror ikke at et salg at hele FEAS er riktige vei å gå. Men et alternativ kan være å selge enkelte datterselskaper. Dette er noe som først kan vedtas når den nye eierskapsstrategien utarbeides.

Uavhengig av salg, har rødt Fredrikstad en tydelig politikk for oppryddingen i FEAS; Fredrikstad Energi skal instrueres til å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og lage en plan for kunne nedbetale sin høye gjeld og komme i posisjon til å kunne utbetale utbytte til sine eiere. Rødt skal jobbe for at Fredrikstad kommune skal innføre eiermøter for utvidet kontroll med sine AS`er. Lønninger og bonuser i kommunale eide AS `er skal ikke overstige lønn til ordfører.

Rødt Fredrikstad anerkjenner fullt ut den innsats som alle ansatte i de ulike firma gjør og all tilpassing må gjøres innfor forretningsmessige rammer.

Kommentarer til denne saken