Denne videoen viser foreslått trasé for jernbanen, og veialternativ 3: riksvei 110 i dagen forbi knutepunktet på Grønli.