Utenlandske bander går etter metallet til miljøbedriftene.