Vi fulgte folkemøtet om fremtidens byutvikling her.