Innmarsj ved lokale korps og oppvisning av HMK Garde