Kl. 11.40. Velkommen ved prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen. - Konferansier/entertainer Alexander Hermansen overtar og presenterer folk som skal hilse: - Statssekretær Anders B. Werp (H) - Jon Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad (Ap) - Trygve Elvsaas, fungerende regionvegsjef i Statens vegvesen - Lars Erik Sundell, daglig leder i Park og anlegg AS - Olav Moe, leder samferdselskomite i Østfold fylkeskommune (Krf) - Jan Henrik Lund, lokallagsleder for Syklistenes landsforening i Nedre Glomma. - Elisabeth Golding, lokallagsleder for Besteforeldrenes klimaaksjon i Søndre Østfold. - Underholdning ved Alexander Hermansen Kl. 12.30. Vi runder av opplegget i teltet og stiller opp til folketog, med Viken musikkforening i front. KL. 12.40. Opptog og vandring gjennom anlegget til Ørebekk for full musikk. Kl. 13.00. Offisiell åpning. Kort tale ved statssekretær Anders B. Werp og snorklipp. Korpsmusikk. - Gjennomkjøring av anlegget/kulvert med syklister. Kl.13.30. Slutt