Gå til sidens hovedinnhold

FBs høyrevridde sosialister

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innholdsredaktør Jon Jacobsen kommenterer lesernes reaksjoner på avisens journalistikk, som oppfattes, av leserne, som henholdsvis v høyrevridd eller sosialistisk. Den gamle konservative avisen, FB, er jo blitt en del av A-pressen. Mens byens gamle sosialdemokratiske talerør er ute av A-pressen og en del av Mentor Media, hvor blant andre Vårt Land også er med.

Verden var enklere før, med en «rød» og en «blå» avis i byen.

Jeg tror Jacobsen stort sett har rett i at opplevelsen leserne gir uttrykk for vel så mye skyldes «egne briller» enn journalistikkens manglende objektivitet. Som mangeårig «objekt» for avisens kritiske politiske journalistikk, som ordfører, og stortingsrepresentant, har jeg ingen grunn til å beklage meg i så måte.

Det som jeg derimot forundres over, er blant andre Jacobsens (tidligere) politiske analyser av rikspolitikkens behandling av Østfold og Østfold-benkens innsats for hjemfylket. Ikke over at han er kritiske til resultatoppnåelsen, men at det synes som om han helt overser det som tross alt oppnås. Fra tid til annen. Påstanden om at Østfold oversees og vi som representerer fylket intet får gjort dyrkes. Det gjøres for øvrig også i andre fylker. Vi oppfordres til «å slå i bordet».

Jeg mener å ha dokumentert, gjentatte ganger, det som skjedde her i fylket under regjeringen Stoltenberg (2005-2013). Nytt sykehus, 4-felts E6, ny E18, sivil flytrafikk på Rygge, nye fengsler i Halden og Sarpsborg, penger til Inspiria, riksanlegg på Rudskogen, millioner til oppussing i Gamlebyen og Fredriksten Festning, oppstart av nytt dobbeltspor Oslo-Ski på Østfoldbanen, et løft for mange av våre kulturinstitusjoner og mer.

Dette er da mer enn «ingenting»? Har Jacobsen glemt disse tingene? Problemet er ikke at vi kritiseres og eventuelt mener det er litt urimelig. Problemet er at Jacobsen svekker sine poenger fordi hans analyser blir for svakt underbygd.

Det burde kanskje også høre med i en analyse av stortingsrepresentantenes innsats, alt det som vedtas og som gjelder hele landet, ikke bare her i Østfold. Og det er jo det meste av hva som vedtas på Stortinget. Også rikingen i Østfold har de siste årene fått mindre skatteregning. Også barn i Østfold har fått kutt i brillestøtten, og pendlerne fra Østfold har fått mindre å trekke fra på skatten (NB: Dette må krediteres H- og FrP-representantene).

Det hører også med i dette bildet at verken Fredriksstad Blad eller andre aviser i Østfold interesserer seg så overvettes mye for vår gjøren og laden på Stortinget. Oppgaven å vise frem det vi driver med og eventuelt oppnår, overlates stort sett til oss selv, som oftest gjennom leserbrev. Og kanskje litt redaksjonell omtale av budsjettlekkasjer om midler til dette eller hint i hjemfylket.

Men dette er redaktørens domene, og bygger vel på en antagelse av at det ikke er dette avisens lesere er mest opptatt av.

Kommentarer til denne saken