– Dette er gledelig. Vi har akkurat fått svaret, så dette er like nytt for oss som for dere, sier daglig leder Petter Alvik i Fredrikstad Private Grunnskole AS, et underselskap av Akademiet Utdanning.

Ja på andre forsøk

Han fikk i forrige uke brevet om at Utdanningsdirektoratet sier ja til en privatskole basert på religiøst grunnlag: «livssynshumanisme».

Dette er selskapets andre forsøk på å etablere privatskole i Fredrikstad. Den første søknaden gjaldt et videregående skoletilbud basert på Montessori-pedagogikk. Denne gangen har selskapet fått ja til å etablere en skole på livssynshumanistisk grunnlag for 160 elever fra 1. klasse til 10.klasse. Alvik har tidligere  beskrevet skolens læreplan som «en humanistisk tilnærming med økt fokus på menneskerettigheter og filosofi».

Ifølge Alvik ønsker selskapet å få startet opp det nye privatskoletilbudet allerede til høsten, dersom det lar seg gjøre.

– Vi har intensjon om å kunne starte skole i år, men det er ikke helt bestemt ennå. Det er litt tidlig å si om vi er i gang allerede til høsten, sier Alvik.

Ikke bestemt hvor den kommer

Han kan heller ikke si hvor privatskolen kommer til å ligge.

– Vi har forskjellige ting for hånden, men jeg ønsker ikke å komme inn på det nå. Det skal signeres avtaler og slike ting først, sier Alvik.

– Men kommer dette til å bli en sentrumsskole eller satser dere på beliggenhet i utkanten av byen?

– Vi ser på flere alternativer, og det gjør at vi nesten må få komme tilbake til det når vi har landet, sier Alvik.

En tusenlapp i måneden

Han opplyser at det kommer til å koste rundt tusen kroner i måneden å ha plass på privatskolen.

Vedtaket fra Utdanningsdirektoratet bekymrer konstituert skolesjef Ottar Bruhn, som blant annet viser til rådmannens uttalelser da politikerne behandlet søknaden og vendte tommelen ned i fjor sommer. Rådmannen pekte på et synkende elevtall i Fredrikstad og bekymret seg for et mulig inntektstap i 12,5 millionersklassen i bortfalt rammetilskudd hvis mange nok elever velger det private skoletilbudet. Ifølge rådmannen vil derimot ikke elevtallsreduksjoner i skolene når elever begynner på privatskoler medføre nevneverdige innsparinger – siden slike elevtall neppe medfører at antall skoleklasser i kommunen blir mindre.

– Det vil selvsagt gå utover det kommunale skoletilbudet i Fredrikstad. Vi snakker om 160 elevplasser. Og vi regner jo med at dersom denne skolen etablerer seg sentralt i Fredrikstad, er det stort sett Fredrikstad-elever den forventer å rekruttere, sier Bruhn i dag.

Skeptisk til det religiøse grunnlaget

Rådmannen var også skeptisk til om «livssynshumanisme» kan sies å falle inn under begrepet religiøst grunnlag, og argumenterte med at flere private skoler kan bidra til økte sosiale forskjeller.

Bare Høyre og Frp var positive til Fredrikstad Private Grunnskole da oppvekstutvalget behandlet saken i august i fjor. Men ble altså ikke hørt av Utdanningsdirektoratet.

BEKYMRET: Konstituert skolesjef Ottar Bruhn. Arkivfoto: Kent Inge Olsen

– Vi tar jo dette til etteretning. Vi ser jo at de ankepunkter som vi hadde i saken ikke er blitt tatt til følge i direktoratet. Våre argumenter var ikke sterke nok i forhold til privatskoleloven, sier Bruhn med tanke på at Utdanningsdirektoratet viser nettopp til denne loven når privatskolen har fått ja.

Legger ikke vekt på kommunens bekymring

«Vi viser også til at det er lovens mening å legge til rette for alternative skoler, og finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på konsekvensen dette har for kommunen», heter det i vedtaket.

Utdanningsdirektoratet deler heller ikke kommunens bekymring for likeverdigheten i skoletilbudet i Fredrikstad.

«Skolen skal være åpen for alle som tilfredsstiller kravene for inntak i offentlige skoler. Skolen skal kun prioritere etter bestemte kriterier dersom det er flere søkere enn antall plasser», skriver direktoratet.

Wang Ung fikk nei

Mens privatskoler med religiøst grunnlag og videregående skoler med toppidrett på timeplanen står på lista i privatskoleloven (se faktaboks) over kriterier for å bli godkjent og få statstilskudd, står ikke ungdomsskoletilbud med ekstra idrettstilbud der. Wang Ung fikk ikke dispensasjon fra disse kriteriene.  I slike dispensasjonstilfeller har nemlig kommunen vetorett. Dermed kom ikke det formelle avslaget fra Utdanningsdirektoratet i februar som noen overraskelse på Wang Toppidrett.

– Vi skulle gjerne hatt en godkjenning og mener det hadde vært et veldig godt tilbud til barn og unge i Fredrikstad, men vi var klar over rammebetingelsene og det kom ikke som noen overraskelse, sier rektor Petter Wilhelmsen ved Wang Toppidrett. Han opplyser at Wang ikke kommer til å foreta seg noe mer i saken.