Mannen møter denne uken i Follo tingrett, tiltalt for besittelse av 26 bilder som viste seksuelle overgrep mot barn og/eller seksualiserer barn.

Bildene oppbevarte han ifølge tiltalen på sin PC.

Mannen er opprinnelig fra Fredrikstad, men har ikke adresse i området i dag. Beslaget av bildene ble heller ikke gjort i Fredrikstad.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 204, som har en strafferamme på bøter eller opp mot tre års fengsel.