Det er mannens forsvarer, advokat Thomas Randby, som opplyser til P4 at 24-åringen trekker anken.

24-åringen ble dømt i Oslo tingrett til åtte års fengsel. Retten fant det bevist at Ishaq Ahmed var i Syria og kjempet for de to terrorlistede organisasjonene IS og Nusrafronten, samt at han var i ferd med å returnere fra Norge til Syria da han ble pågrepet før nyttår. Ifølge dommen skulle 24-åringen da slutte seg IS på nytt.

Reiste for å delta militært

Ishaq Ahmed, som er norsk statsborger, ble skutt i benet da han var i Syria første gangen i 2013. Likevel var han bestemt på å reise tilbake etter et sykehusopphold og behandling i Norge.

Som en viktig del av bevisføringen ble det blant annet blitt lagt frem flere Facebook-logger mellom tiltalte og andre personer som har reist eller ønsket å reise til Syria. Tiltalte skal også ha kjøpt en rekke utstyr, som skuddsikker vest, kikkertsikte og annet utstyr som aktor mener hans skulle bruke i strid.

– Han skulle reise ned til Syria for å delta militært, ikke humanitært, fordi han mente det var en plikt, sa aktor Geir Evanger i sin prosedyre under rettssaken i sommer.

Poserte med våpen

Påtalemyndigheten legger også vekt på at tiltalte har hatt kontakt med profilerte islamister som Ubaydullah Hussain og Arfan Bhatti da han var i Syria.

Tiltalte skal også ha vært en av administratorene på Profeten Ummahs Facebook-sider.

– Det er fotavtrykk av Ubaydullah Hussain gjennom hele saken, forklarte aktor.

24-åringen lot seg også fotografere med våpen, men hevdet i rettssaken at han kjøpte disse for beskyttelse.

Saken skulle behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett i dag, tirsdag, men anken ble trukket mandag.