Ifølge parkeringssjef Frode Samuelsen i Fredrikstad kommune ble det skrevet ut 130 gebyrer i sentrum i løpet av tolv timer søndag. Likevel vil han ikke si at betjentene var spesielt aktive.

– Vi hadde fire parkeringsbetjenter ute i tolv timer til sammen. 130 gebyrer er ikke spesielt mye, selv om det kanskje kan virke slik for enkelte, sier Samuelsen.

– Har informert tilstrekkelig

Søndag var nemlig den første dagen med søndagsbetaling for å parkere i sentrum. Samuelsen mener at parkeringsavdelingen i kommunen er nødt til å gjøre jobben sin.

– Man kan alltids mene at vi skulle kjørt en mykere start, men vi føler at vi har informert på en tilstrekkelig måte. Både gjennom en rekke redaksjonelle artikler i Fredriksstad Blad, egne kampanjer, skilter og løpende informasjon fra betjentene som er ute på jobb, sier Samuelsen.

Det er i området Dampskipsbrygga til Storgata med sidegater som blir berørt av de nye parkeringsbestemmelsene.

– Nå blir avgiftstidene utvidet til klokken 21.00, både lørdag og søndag, opplyste Frode Samuelsen før jul.

Har du fortsatt ikke fått med deg de nye parkeringsreglene? Les deg opp her!

– Dagens «kaktus»

Flere reagerte nemlig på at parkeringsbetjentene var i overkant ivrige på søndag. En person som hadde fått parkeringsgebyr skrev følgende på Facebook:

«Dagens «kaktus» er ikke vanskelig å dele ut. Parkeringsetaten stilte mannsterke opp på søndags morgen å delte ut bøter til alle de "slemme" brukere av sentrum som ikke hadde fått med seg at nå må man betale p avgift også på søndager. Når etaten med kommunal ledelse og politikere gjør det på denne måten virker det patetisk og panisk. Hva denne merkelige agresive holdningen fra etaten skal bringe med seg av positivitet er for oss en gåte».

Gebyret for å ikke betale p-avgivt i sentrum er på 300 kroner. Parkerer man ulovlig, er gebyret på 500 kroner.

Slutt på «hyggelige» bøter

Det er akkurat to år siden Fredrikstad kommune fikk positiv omtale i en rekke medier etter at parkeringsbetjentene ga såkalte «hyggelige advarsler» som et stunt istedenfor bøter til personer som ikke hadde betalt avgift i Fredrikstad sentrum.

– Dere vurderte ikke å kjøre et lignende «stunt» denne søndagen?


– Det var noe vi gjorde som en kommunikasjonsform den gangen på grunn av at en del p-plasser forsvant i forbindelse med Stortorvet. Vi har rett og slett ikke lov til å gjøre dette nå, på grunn av at det blir forskjellsbehandling, sier Samuelsen.

– Forstår du at enkelte mener dere var i overkant aktive på søndag?

– Jeg forstår naturligvis at det føles surt å få et parkeringsgebyr, men samtidig er vi nødt til å gjøre jobben vår. Men mennesker er vanedyr og får ikke alltid med seg endringer slik som nå. Derfor må vi bare oppfordre til å lese skilter der man parkerer. Samtidig skal vi forsøke så godt vi kan å informere om p-bestemmelsene i sentrum, sier Samuelsen.