– Fra Fredrikstad til Oslo på 45 minutter er målet

RASKE TOG: Med inntil 250 kilometer i timen håper planleggerne å gjøre unna strekningen Fredrikstad - Oslo på 45 minutter om få år.

RASKE TOG: Med inntil 250 kilometer i timen håper planleggerne å gjøre unna strekningen Fredrikstad - Oslo på 45 minutter om få år. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mandag ble kontrakten underskrevet, og nå forener Cowi krefter med Multiconsult, og planlegger ny InterCity på Østfoldbanen.

DEL

– Dette blir et av de viktigste jernbaneprosjektene de kommende årene, skriver kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen hos Cowi i en epost til Fredriksstad Blad.

LES OGSÅ: – Den største kontrakten noensinne

250 kilometer i timen

Hovedoppdraget skal være ferdig om 4 år, men kan kommer til å vare helt frem til ferdigstillelse av prosjektet i 2030.

– Vi skal legge til rette for å styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplass gjennom transporteffektive løsninger, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Det nye InterCity-konseptet innebærer stasjoner i alle Østfoldbyene, og dessuten hastigheter opp mot 250 kilometer i timen, der dette er mulig.

– Ambisjonene på Intercity-strekningen er å transportere de reisende fra Oslo til Halden på en time, og fra Oslo til Fredrikstad på 45 minutter. For å få til dette, må reisehastigheten økes både mellom byene og gjennom byene, understreker Nørgaard Madsen.

Den korte reisetiden binder Østfold enda tettere til Osloregionen, som åpner for næringsutvikling og utvider arbeidsmarkedet for beboere i hele regionen.

MYE FORTERE: Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult, opplyser at den nye InerCity-konsepter innebærer stasjoner i alle Østfoldbyene også i fremtiden. (Foto: Christine Vendelborg).

Fredrikstad først ferdig

– Dette er et unikt prosjekt, der vi skal ivareta eksisterende byområde, samtidig som vi skal legge til rette for høyere toghastighet gjennom de samme byområdene, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i Cowi.

– Videre er det vanskelige grunnforhold i hele området som gjør anleggsgjennomføringen krevende, sier han.

Prosjektet har spesielle utfordringer knyttet til grunnforhold, jordvern, kulturminner og fremføring av nytt dobbeltspor gjennom alle Østfoldbyene.

Modernisering av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen, og ett av de største jernbaneutbyggingsprosjektene i Norge. COWI og Multiconsult begynner nå planleggingen av ny InterCity-strekning for Jernbaneverket, etter at kontrakten ble signert mandag, heter det i en pressemelding.

I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor fra Oslo til Seut ved Fredrikstad stå ferdig innen 2024. Til Sarpsborg skal det stå ferdig innen 2026 og til Halden i 2030.

LES OGSÅ: – Politikerne jager oss inn i bilene

STOR UTFORDRING: – Kapasitetsutfordringene på Østfoldbanen er betydelige, mener Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i Cowi. (Foto: Cowi)

2,5 millioner reisende

Realiseringen av prosjektet skal gi økt kapasitet for person- og godstransport på jernbanen i InterCity-området, for å sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid.

Strekningen transporterer i dag ca. 2,5 millioner reisende per år på tog og har vesentlige kapasitetsutfordringer.

– Regionen er i vekst, og det er kritisk at infrastrukturen kan bære fremtidig pågang av personreiser og godstransport, sier Bygland Nikolaisen.

LES OGSÅ: Starter arbeidet med dobbelspor etter påske

Artikkeltags