Det er etter rutinemessige prøver at Mattilsynet nå mistenker fugleinfluensa i en kalkunbestand.

Det er tatt ytterligere prøver for videre analyse som det forventes svar på søndag kveld, skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider lørdag kveld.

Bestill FB+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Lav risiko for smitte

– Hvis det skulle vise seg å være fugleinfluensa, innebærer det sannsynligvis ingen konsekvenser for mennesker, presiserer kommuneoverlege Alice Moræus overfor Fredriksstad Blad.

– Det er svært lav risiko for at mennesker blir smittet. Da vil det i så fall først og fremst dreie seg om de som jobber med dyrene og er i tett kontakt med dem. Det er derfor ingen grunn til å være bekymret, selv om det tidligere har skjedd at mennesker er blitt smittet. Og da kan det være alvorlig, sier hun.

Fugleinfluensa

En dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden.

Fugleinfluensaen har først og fremst rammet høns og ender.

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av smitte til menneske. FHI vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Hvordan smittes fugler av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr, og utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.

Fugleinfluensa smitter svært sjeldent fra menneske til menneske, men kan smitte fra dyr til menneske.

Symptomer for mennesker vil være alt fra tørrhoste og øyekatarr til full influensa eller alvorlig lungesykdom, opplyser kommuneoverlegen.

Kalkunene er isolert

Det er foreløpig ikke konstatert sykdom i den aktuelle bestanden, ifølge kommunens hjemmesider. Bestanden er likevel rutinemessig isolert.

Kommunen jobber nå i tett samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, for å kartlegge og følge opp alle som er involvert.

Kommunens kriseledelse er også informert, men det er ikke igangsatt kriseberedskap, ifølge kommuneoverlegen.

– Vi har høy beredskap på fugleinfluensa i Norge, og vi har god kontakt med folkehelsemyndigheter lokalt og nasjonalt. Vi har kun hatt ett tilsvarende funn tidligere. Det var i Østfold i 2008, sier seksjonssjef for dyrehelse Karen Johanne Baalsrud ved Mattilsynets hovedkontor til NTB.