I tre år har CIS hatt et undervisningstilbud på Østsiden i Fredrikstad.

Avleggeren i Moss vil få egen rektor, og vil være en selvstendig enhet for elever fra 1. til 10. klassetrinn, skriver Moss Avis.

Lang venteliste

Mosseordfører Tage Pettersen, rektor for CIS i Fredrikstad Lise Holman, og eier og administrator Fredrik Bjørge Hansen, presenterte planene på en pressekonferanse i Moss mandag ettermiddag.

– CIS drives nå i Fredrikstad for tredje året, og det fungerer svært bra. Skolen der har nå 231 elever og er helt full. I tillegg har vi over 500 elever på venteliste for å få begynne hos oss, opplyste eier og administrator Fredrik Bjørge Hansen.

– Mange av disse elevene bor i Moss. Derfor velger vi nå å starte en skole her også, sier han.

Koster 20.000

Den største forskjellen på norsk og internasjonal skole, er at det brukes internasjonale læreplaner i alle fag unntatt i norsk.

– I norsk underviser vi etter Kunnskapsløftet. All undervisning foregår på engelsk, bare med unntak av norsktimene. Videre satser vi på aktiv læring i tverrfaglige enheter. Og alle elevene våre får spille et strykeinstrument og er med i et orkester, forklarer rektor Lise Holman ved CIS i Fredrikstad.

Foreldre som vil ha barna sine på den private skolen må betale i overkant av 20.000 kroner i skolepenger i året.