Gå til sidens hovedinnhold

Seks måneders fengsel for hundedrapet

Artikkelen er over 6 år gammel

Den 29 år gamle mossingen som utførte hundedrapet på Krapfoss i juli i fjor, er dømt til seks måneders fengsel. Han får ikke holde dyr de 10 nærmeste årene.

Slik lyder dommen fra Moss tingrett, som gjennomførte hovedforhandlinger i rettssaken om avlivingen av blandingshunden "Lucas" 19. og 20. februar i år.

Der la aktor ned påstand om ett års fengsel og at tiltalte fradømmes retten til dyrehold i 10 år.

Tiltalte understreket i retten at avlivingen ikke var sadistisk ment, og følte at han allerede var straffet, gjennom alle reaksjonene og truslene han har fått.: Tiltalte i hundedrapssaken: Ikke ment å være sadistisk

Ubetinget fengsel og dissens

Moss Avis fortalte om hunden som var funnet bundet fast til et betongrør og druknet under Krapfossbrua 20. juli i fjor.

Sorenskriver Wenche Flavik ledet retten og sammen med meddommerne Engebreth Tofteberg og Anne-Lise Wold Kåsa mener hun at seks måneders ubetinget fengsel er riktig straff for tiltalte. Dommen er imidlertid avsagt under dissens.

I medhold av dyrevelferdsloven forbys 29-åringen i tillegg for en periode på 10 år å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr.

- For lav straff

- Dette gir håp for dyrs rettsvern. Vi er glade for at politiet og påtalemyndighet har tatt denne saken på alvor, sier informasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

Dyrevernalliansen mener likevel straffen er for lav, og hadde håpet på minimum ett års fengsel, slik aktor la ned påstand om.

Det var 17. juli i fjor at hunden Lucas ble funnet under Krapsfossbrua i Moss. Bundet fast i et betongrør og druknet.

I følge paragraf 37 i lov om dyrevelferd er øvre strafferamme for grove lovbrudd tre års fengsel, og ellers ett år for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse.

Dyrevernalliansen skriver i en pressemelding at den vil sørge for at påtalemyndigheten vil bli kjent med Lukas-saken i fremtidige dyremishandlingssaker.

– Nå når det er en utvikling i straffeutmålingen, er det naturlig at straffen i lignende saker i neste omgang blir enda høyere, sier Kleveland.

Les også: Dyrevernallianse utlovet dusør for å finne hundedrapsmannen.

Dyrs rettsvern styrkes

Domstolene har i løpet av de siste årene behandlet mange alvorlige dyremishandlingssaker, men gjennomsnittlig fengselsstraff har ligget på rundt seks ukers fengsel selv ved svært grove overtredelser.

 – Det er ingen tvil om at det generelle nivået i slike straffesaker må opp. Straffeutmålingen i Lucas-saken viser en markant økning, og vi håper denne gir et tydelig signal til samfunnet om at dyremishandling ikke blir tolerert. Lucas-saken statuerer et eksempel som vi skal sørge for blir fulgt opp, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen gjorde for ett år siden Riksadvokaten klar over at rettspraksis i dyrevelferdssaker ikke er i tråd med det straffenivået som Stortinget har ønsket. På bakgrunn av dette sendte Riksadvokaten et brev til statsadvokatene om at straffenivået må opp.

 – Resultatet av dette ser vi nå i Lucas-saken. Dette er en enorm seier for dyrs rettsvern, sier Kleveland. Dyrevernalliansen vil fortsette å undersøke straffenivået, og i løpet av få år vurdere om Stortinget bør heve strafferammen ytterligere for å gjenspeile loven

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.