Ordene over tilhører tiltalte i den såkalte «Hundedrapssaken», og falt under behandlingen av ankesaken etter dommen i Moss tingrett tidligere i vinter. Der ble den 29 år gamle mannen dømt til seks måneders fengsel. Han får heller ikke holde dyr de neste ti årene.

Begge parter anket på straffutmålingen og ankesaken ble onsdag behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Etter aktor Morten Lundéns innledningsforedrag var det den tiltalte mannen i slutten av 20 årene som inntok vitneboksen for å avgi sin forklaring for lagdommer Jørgen F. Brunsvig, konstituert lagdommer Lisa Vogt-Lorentzen og ekstraordinær lagdommer Arild Kjerschow.

LES OGSÅ:

– Ble en flyktning i eget land

Tiltalte var på ingen måte villig til å svare på Brunsvig sitt første spørsmål. Han valgte heller å benytte tiden til å fortelle om sin livssituasjon de seneste årene. Mannen viste blant annet til at han tidligere har fått en psykiatrisk diagnose, men at han nå er frisk.

– Jeg velger å begynne med denne erklæringen fra min nåværende lege, denne viser at jeg er frisk, forklarte han og delte ut erklæringen til partene.

Mannen fortalte også at han betegner seg selv som personlig kristen og om den vanskelige tid etter at navnet hans ble satt i forbindelse med drapet på Lucas.

– Jeg ble en flyktning i eget land. Det var tusenvis som truet med å torturere meg etter det som hadde skjedd med Lucas. Jeg ble også drapstruet, fortsatte han.

– Nå har jeg lyst til å lese et vers, før jeg går og setter meg – fortalte han videre før han tok opp bibelen fra innerlommen og leste et vers for hele rettssalen.

Avslutningsvis sa han:

– Jeg kan love på tro og ære at jeg ikke kommer til å drepe flere hunder. Lucas var den første og siste. Nå ønsker jeg ikke å svare på noen spørsmål. Nå kan dere skrive denne historien videre.

Så gikk han opp til lagdommer Brunsvig og ga fra seg en blokk og en penn, før han returnerte til sin plass ved siden av forsvarer Even Rønvik som tittet litt ubekvemt ut i rommet.

Videre utover i forhandlingen satt tiltalte og leste i den medbrakte bibelen, og viet ikke det som ble sagt mye oppmerksomhet.

LES OGSÅ: Tok livet av «Lucas» – risikerer streng fengselsstraff

Diskuterte obduksjonsrapporten

Et tema som ble nøye gjennomgått onsdag, var om Lucas var bevisst da han druknet eller ikke.

Forsvarer Even Rønvik mente at obduksjonsrapporten viste at Lucas hadde fått et hardt slag over neseroten og at dette stammet fra betongrøret som tiltalte hadde festet hunden i før han kastet den over broen, og at dette hadde truffet hunden i løpet av de drøye seks meterne ned til vannet.

Sakkyndig, veterinær Solveig Marie Stubsjøen, som arbeider ved Veterinærinstituttet gikk nøye gjennom obduksjonsrapporten, og stilte seg ikke helt enig med Rønvik, men ville heller ikke avskrive det helt.

– Dersom Lucas hadde blitt slått bevisstløs av betongrøret ville man nok sett skader på kraniet, det er det ikke funnet under obduksjonen. De skadene som er funnet ved neseroten tilsier ikke at han skal ha vært bevisstløs. Men jeg kan ikke påstå at det ikke kan ha skjedd, det er bare lite sannsynlig, forklarte hun og ga også svar på at de andre skadene som er nevnt i rapporten mest sannsynlig er laget av seletøyet hunden hadde på seg, og er skapt under selve kastet og mens hunden kjempet sin kamp for å komme løs og opp til overflaten.

LES OGSÅ: Jubler for dyrepoliti

Må vente to uker på dommen

Moss tingretts dom ble satt til seks måneders ubetinget fengsel, mens aktor Morten Lundén la ned påstand om et år. I tillegg til dette ble tiltalte dømt til forbud mot å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr de ti neste årene.

I sin prosedyre la Lundén ned akkurat den samme påstanden under onsdagens forhandling i lagmannsretten. Forsvarer Rønvik ba om at hans klient måtte anses på mildeste måte.

Tiltalte vil bli forkynt lagmannsrettens dom tirsdag 29. september.