Det betyr at første spadestikk for utbygging av firefelt på strekningen Seut – Simo kan settes i mai. I 2017 skal strekningen åpnes for trafikk. Når den er klar, åpnes også de første seks bomstasjonene i den planlagte ringen:

  • ved Fredrikstadbrua, på Seut, i Veumveien og tre ved Råbekken. I tillegg blir de to bommene på Kråkerøybrua stående. Bompengene skal betales på vei inn til Fredrikstad sentrum.

1,2 milliarder kroner

Dagens historiske vedtak inneholder prosjekter for 1,2 milliarder kroner. I det beløpet ligger også omlag 120 millioner til planlegging av prosjekter i fase to, hvor firefelts vei på fylkesvei 109 fra Rolvsøy til Sarpsborg ny bru over Glomma i Sarpsborg inngår.

LES OGSÅ: Delt bypakke gir fremdrift

Når hele bompakken er ferdig vil 23 bomstasjoner ringe inn Fredrikstad og Sarpsborg.

Før fase to kan vedtas, ønsker imidlertid samferdselskomitéen å gjennomføre ekstern kvalitetssikring av av trafikkgrunnlag og bompengeinntektene. I tillegg skal man kvalitetssikre prosjekter som er anslått å koste mer enn 750 millioner kroner.

555 millioner kroner i bompenger

Samferdselsdepartementet legger frem videre forslag når de mener nødvendige avklaringer er på plass.

Det er bilistene som skal betale størst andel av finansieringen, her målt i 2014-kroner:

  • Staten bidrar med 536 millioner
  • Fylkeskommunen med 109 millioner
  • Bompengeinnkreving skal gi 555 millioner

LES OGSÅ: Vil ikke vente i nye 40 år

I tillegg er det inngått avtale om belønningsmidler, som i perioden 2014-2017 samlet skal gi et statlig tilskudd på 215 millioner kroner.

Ifølge beregningene skal fase 1 værer ferdig finansiert  i løpet av fire år.

– Motarbeider lokalt vedtatte løsninger

Stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) stemte i likhet med resten av Stortinget for pakken, men er betinget fornøyd med vedtaket. I likhet med hva hennes lokale partifelle, ordfører Jon-Ivar Nygård, uttalte for noen uker siden, frykter hun konsekvensen av at pakken er delt opp i flere faser.

LES OGSÅ: – Slutt å være så arrogant

– Nok en gang opplever Nedre Glomma at FrP, som det eneste partiet som lokalt har vært i mot, også i regjering motarbeider lokalt vedtatte løsninger av det politiske flertallet, sa Johansen under behandlingen på stortinget på torsdag.

– Det er veldig bra at vi nå kommer i gang med utbygging av vei og kollektivnettet i Nedre Glomma, men vi er skuffet både over at departementet drøyde til våren med å få behandlet saken og at man har delt opp pakken i flere faser. Vi frykter jo veldig at det blir forsinkelser på grunn av oppdelingen, sier hun til Fredriksstad Blad.

- Ingen forsinkelser

Johansen fremførte også de samme argumentene underveis i stortingsdebatten, men ble kontant avvist av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Høyres Bengt Morten Wenstøb fra Fredrikstad og representantene for samarbeidspartiene KrF og SP.

Solvik-Olsen kalte det et «spill» fra Aps side, og fremholdt at oppdelingen ikke innebærer en forsinkelse, men tvert imot at det gjør det mulig å starte byggingen selv om flere elementer i prosjektet ikke er klare.

Ministeren viste blant annet til at man ikke vet hva brua i Sarpsborg vil koste eller hvordan den vil se ut, og at prosjektene derfor skal vedtas løpende etter hvert som alt er klart.

- Vanlig praksis har vært at hele pakken ville ha blitt utsatt, mente Solvik-Olsen.

Jon-Ivar Nygård sier til FB  at han håper det er riktig at ingenting forsinkes, men at han er bekymret for nettopp det.

Han viser til at regjeringspartiene sier at de vil gjøre ting enklere og raskere, men mener at denne endringen gir mer byråkrati i prosessen i stedet ved at mye mer må være detaljplanlagt i forkant og vedtas underveis.