Snekrer på bedehuset: Svein Høiden har alltid likt å snekre, også på bedehuset på Hauge. – Min rettesnor i livet har hele tiden vært at vi skal hjelpe folk, ikke fordømme dem. Uansett livssituasjon, legning og meninger, sier han og legger til at vi bør være opptatt av at vi mennesker skal være mer inkluderende enn ekskluderende.

– Sager ikke av alle grenene

Svein Høiden skal snekre mer og tenke flere «små tanker» når han om litt blir pensjonist.
Av
Publisert