KUNNSKAPSMUR:  Disse fem lederne kan mye om ekstreme holdninger og hvordan de skal bekjempes. Fra venstre: Erik Kruse, prosjektleder, Tariq Alsagoff, moskeleder, Øyvind Moksnes, radikaliseringskontakt i politiet, Mohamed Warsame, moskeleder og Anne Kari Sønsterød, SLT-koordinator.

Møter det ekstreme med en mur av motstand

I november 2014 brukte TV2 for første gang ordet «terrorgata» om Lislebyveien. Sju unge gutter fra samme gate hadde reist til Syria som fremmedkrigere. Litt over ett år senere kan politi, moskéledere og prosjektledere i kommunen melde om bedre samarbeid og gode resultater i kampen mot Syria-farerne.
Av
Publisert