Ett av sju barn i Fredrikstad lever i fattigdom

Økende ulikheter: Flere barn lever i familier som ikke har råd til ferie og kostbare aktiviteter på fritiden. Arkivfoto: Colourbox

Økende ulikheter: Flere barn lever i familier som ikke har råd til ferie og kostbare aktiviteter på fritiden. Arkivfoto: Colourbox

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fjorten prosent av barn i Fredrikstad bor i familier med langvarig lav inntekt.

DEL

Barnefattigdommen er høyest i Oslo hvor en av fem barn bor i fattige husholdninger. Men Østfold ligger nest høyest med 13 prosent. Mandag presenterte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet den nye nettsiden barnefattigdom.no, som gir informasjon om fattigdom i fylker og kommuner. Den viser at over 90.000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt, og ulikhetene øker.

Ifølge direktoratet har antall barn som vokser opp i fattige familier steget siden begynnelsen av 2000-tallet. I dag er det i gjennomsnitt tre barn i en vanlig norsk skoleklasse som lever i fattigdom.

– Det å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet og fremtidige muligheter i livet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, i en pressemelding.

Lavere i Hvaler og Råde

Det er storbyene som har de største utfordringene, og forskjellene kommer også klart til uttrykk i vårt distrikt. På Hvaler lever 5,7 prosent av barna i familier med lav inntekt over lang tid. Tilsvarende tall for Råde er 9,1 prosent, Fredrikstad 14,1 prosent og Sarpsborg 15,4 prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 9,4 prosent. Hvaler ligger altså langt under landet som helhet, Råde litt under snittet, mens Fredrikstad og Sarpsborg har langt høyere tall.

Nærmere ni prosent av barna i Fredrikstad bor i familier som har fått sosialhjelp det siste året, tilsvarende tall for Hvaler er 6,1 prosent og i Råde åtte prosent. Landsgjennomsnittet er på samme nivå som Hvaler. Familiene under fattigdomsgrensen er i stor grad avhengig av offentlig støtte.

Under 60 prosent

Fattigdom måles ut fra inntekt, grensen er satt til 60 prosent av medianinntekten i Norge (inntekten som ligger midt i tabellen blant alle inntekter). Statistikken stammer fra 2014. For en enslig forelder med ett barn er denne inntektsgrensen for fattigdom satt til 269.600 kroner etter skatt, den øker til 373.000 kroner for et par med ett barn og til 435.600 kroner for et par med to barn.

På landsplan har over halvparten av barn som lever i lavinntektsfamilier innvandrerbakgrunn. I Fredrikstad har 1.208 barn innvandrerbakgrunn, som utgjør 47,9 prosent. I Råde står antallet innvandrerfamilier med barn for 49,3 prosent. Når familier har bodd lenge i Norge, kommer flere over fattigdomsgrensen.

Artikkeltags