Lasse Imrik og Per Christian Skauen i Kirkens Bymisjon skriver klokt om fattigdom i FB onsdag 1. juli. Det er ingen tvil om at det er for store forskjeller, både lokalt her i byen, nasjonalt og ikke minst globalt. Men Imrik og Skauen skriver ikke hva som er fattigdom. Det ville vært interessant å vite.

Det er ingen grunn til å tvile på at mange sliter, men hvor mye er dårlig råd, hvor mye er uvettig bruk av de pengene man tross alt har og hvor mye er reell fattigdom? Jeg har vært i både Afrika og Asia og sett grelle eksempler på det siste, og med respekt å melde: Vi er ikke i nærheten av noe sånt i Norge.

Jeg vil mene at begrepsbruken blir litt feil når man snakker om fattigdom i Norge. Det er vel mer snakk om dårlig råd.

EU hadde (har?) en liste over hvor mye man skulle ha i månedlig inntekt for å være fattig. For å si de sånn: Da har jeg vært fattig hele livet, uten å ha merket det.

Kanskje Imrik og Skauen kan fortelle hvor lite man skal ha utbetalt i måneden for å klassifiseres som fattig?