– Vi har fått rivingstillatelse på plass, og nå går ting fort, sier etableringsdirektør i Rema 1000, Vidar Sølvskudt.

Bensintankene er tømt og fylt med vann, slik at vi ikke risikerer noe mens vi river. Tankene fjernes helt til slutt, opplyser han.

– Det er firmaet Øst Riv AS som har jobben. De har alle sertifikater som trengs, og leverer avfallet i henhold til lover og regler, sier Sølvskudt.

Mulig åpning neste år

Sølvskudt opplyser at arbeidet med regulering av tomta pågår parallelt med rivingen. Og at arkitektene sitter og tegner for fullt.

– Vi ser for oss et bygg på 1.000 kvadratmeter i grunnflate. Og to fulle etasjer. Selve butikken med lager fyller hele første etasje. Så skal butikken ha rundt 200 kvadratmeter selv i andre etasje, til kontorer og sosiale rom, fortsetter han.

– Hva er planen for de resterende 800 kvadratmeterne?

– Det har vi ingen klare planer for. Men det lønner seg å bygge en full etasje, når vi først bygger på et så sentralt punkt. Helst skulle vi hatt alt på ett plan. Men tomten er avgrenset av jernbane og vei, og dette er hva vi fant mulig.

Godt med parkering

– Vi planlegger også for 38 parkeringsplasser, inkludert handicapplasser. Vi ser at bilene bare blir større, og er opptatt av at de skal være lette å bruke. Hver plass får derfor 270 cm bredde, sier Sølvskudt.

Han sier veldig mange beboere i området vil få gangavstand til butikken. Men at det likevel er viktig for mange kunder å kunne parkere enkelt. Alle parkeringsplasser kommer utenfor butikken, på bakkeplan.

Ubetjent bensinstasjon

Ved siden av kommer det en Uno-X stasjon. Med pumper og vaskehaller. Men uten butikk og betjening.

– Det er ikke plass til en fullskala bensinstasjon, sier Sølvskudt. Butikk og parkeringsplasser har hatt førsteprioritering i planleggingen.

– Hvor lett er det å få til en god løsning for inn- og utkjøring til butikken?

– Vi skal bruke de løsningene som allerede ligger der. Det kommer til å fungere bra.

Rema-arkitektur

Snøhetta har tegnet arkitekturen på REMA 1000 sine nye bygg, og det vil også være utgangspunktet for dette bygget.

– Dette blir vår butikk nummer 13 i Fredrikstad og Hvaler. Størrelsen blir ganske sammenlignbar med den som ligger på Fjeldberg. Om det kommer krav til tilpasninger, så får vi til det. Men i utgangpunktet blir det altså gjenkjennelig for alle Rema-kunder, sier Søvskudt.

– Det som er helt sikkert, er at bygningen blir veldig mye penere enn det som nå rives, sier han.

Håper på åpning neste år

– Hvis alt går etter planen, så kan vi åpne ny butikk i slutten av 2023. Men det mest realistiske er nok at vi åpner i første kvartal 2024. Vi opplever stor interesse for denne butikken. Det er ingen matvarebutikker i denne delen av byen. Både folk som bor der allerede, og folk som planlegger å flytte dit, er opptatt av når de får en ny nærbutikk, sier Vidar Sølvskudt.