Gå til sidens hovedinnhold

Farten på Hvalerveien: Følg med på skiltene, og kjør etter forholdene. Det må vi jo gjøre over alt ellers

– Å redusere fra 80 til 60 km i timen hele veien, er i hvert fall en innbydelse til å få flere nestenulykker, mener Frank Pettersen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede har fulgt med den siste tids innlegg og har noen kommentarer til noen av innleggene:

Først, uten å gå for dypt i detaljer, så bygges norske veier etter gitte standarder. For å kunne oppnå «status» til å klassifisere 80 km/t fartsgrense, må visse betingelser være til stede. Da snakker man blant annet om veibredde, bebyggelse rundt veien etc., og fv. 108 er innenfor på mange kilometer av den strekning vi her snakker om – fra kommunegrensen til Kirkøy.

Der hvor det er betingelser som tilsier at man ikke kan kjøre i 80 km/t, er dette ivaretatt (stort sett, er vel delte meninger om noen steder som kunne kvalifisere til lavere fart), men det betyr jo ikke at man bør/må sette ned farten til 60 km/t hele veien for å få en «enhetlig fartsgrense» så man ikke forvirrer bilistene. Følg med på skiltene, og kjør etter forholdene. Det er jo det vi må gjøre over alt ellers ...

Å redusere fra 80 til 60 km i timen hele veien, er i hvert fall en innbydelse til å få flere nestenulykker, er min mening.

Ang. «lyskryss» ved Siljeholmen hvor gang-/sykkelsti krysser hovedveien:

Nå er det vedtatt at farten er nedsatt til 60 km/t på denne strekningen, og det er vel ganske god oversikt begge veier for dem som skal krysse veien her. Jeg mener det er mange andre steder som eventuelt skal ha lyskryss før denne krysningen ved Siljeholmen.

Les også

Derfor vil ikke veivesenet anlegge gangfelt ved Stokken

Les også

Her må syklistene krysse fylkesveien uten sikring: – Dette blir et farlig punkt

De som krysser her må gjøre som alle vi andre må gjøre langs denne veien: Hold pusten – vent, kryss veien når det er ledig (og det blir det etter hvert -tro meg. Jeg har prøvd det maaange ganger, selv i ferie-/koronatider.

Til slutt vil jeg si til politikere (og andre) prøv å legge litt fokus på alle «sideveiene» til den berømte fylkesvei 108.

Mange av disse ble anlagt i T-Fordens tid, med en bredde tilpasset denne. Utviklingen har gått videre på bygda og, men det er jo litt besynderlig at veldig mange steder så er fartsgrensen her fortsatt 80 km/t, selv om veistandarden er milevis unna det som kreves i dag.

Kan nevne fv. 493 (muligens fått et nytt navn nå) – dette er en blindvei på ca. 1800 meter fra fv. 108, hvor det er plass til møtende trafikk de første 150 meterne, etter det så må man bruke grøftene eller stoppe for å la den andre passere. Her er det ca. 30 fastboende enheter, men siden 2000 er det kommet blant annet barnehage, periodevis rideskole, marina, med et svært populært serveringssted etc. (og alt dette er helt suverent), men det er fortsatt 80 km/t?

Dessverre er det altfor mange som «suser forbi» – jeg begynte å skrive til fylket/politiet for ca. 18 år siden (og da var det ikke noen av de nevnte etablissementene her), men skjer det noe? (Jeg opplever det nok når jeg har kommet meg innenfor perleporten.)

I disse tider så er det «tusenvis» av passeringer her, og det er helt utrolig at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker her, jeg har selv dratt opp flere stykker fra grøfta, og jeg må ofte rett i dusjen etter en tur i postkassa. Hvorfor – for å få vasket bort lakkrester fra dem som suser forbi.

Så hva ønskes her?

Nei, vi trenger ingen ny vei, ta vare på det gamle etablerte, men få opp et par skilt som indikerer noe annet enn 80 km/t, sånn at folk kanskje kan føle seg tryggere når de skal ut og hente regningene.

Les også

Løsning for Hvaler-trafikken: Lavere fart nå, deretter gang- og sykkelveier

Kommentarer til denne saken