Færre har søkt tilskudd til kunst- og kulturtiltak i 2. halvår

Onsdag skal kultur- og miljøutvalget dele ut tilskudd til kunst- og kulturaktører i Fredrikstad og deres arrangementer i andre halvår av 2020. Se hvem det er foreslått å innvilge midler til her!