Fargespill Østfold er et flerkulturelt kunstprosjekt hvor barn og ungdommer deltar på̊ ukentlige øvinger. Gjennom disse møtene skapes en forestilling basert på̊ folkemusikk og dans fra hele verden. Flere av aktørene er nye i Norge, representerer flere religiøse retninger og har ulik alder og bakgrunn.

Fargespill Østfold har som mål å hindre utenforskap ved å skape en inkluderende og åpen møteplass,- en mestringsarena der barn og ungdom kan delta i gratis kultur og fritidsaktiviteter.

Fargespill er langt mer enn en forestilling

Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige, selv om vi kommer fra svært forskjellige kulturer.

Fargespill har som målsetting å synliggjøre mangfoldets muligheter gjennom kunstneriske uttrykk. Fargespill debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, og er siden den gang sett av over 195.000 publikummere. Fargespill har utgitt bok og to album, hvor ett ble nominert til Spellemannprisen.

Fargespill har opptrådt for blant annet de fleste kongehus i Europa og de fleste ministere i Norge, på de største scener i landet og var en del av Stortingets offisielle Grunnlovsmarkering i 2014 på Den Norske Opera & Ballett. I 2018 ble Stiftelsen Fargespill nominert til Nobels fredspris, og opptrådte på Nobels Fredsfest i Oslo.

Hele verden på en scene

Dina og Ove Billington har arbeidet med Fargespill Østfold i fem år i Halden, og har nå begynt arbeidet med Fargespill i Fredrikstad.

Fargespill Østfold har startet opp på tirsdager på St. Croix huset i Fredrikstad hvor det er workshop i dans, sang og musikk for barn og unge fra ni til 19 år. Tilbudet er gratis, instruktørene er dyktige og profesjonelle, og sammen skal de produsere et flott show til Barnas Verdensdager 9. mai.

«Et selvbevisst subjekt er noe mennesket blir ved en oppfordring om å være det, ved forventninger om å være det, ved anerkjennende bekreftelse fra andre på at man er det» (Robert R. Williams).

Fargespillfilosofien er entydig ressursorientert: Alle har noe å bidra med. Ved å møte medmennesker med det tilsynelatende enkle spørsmålet «Hva har du å gi?» fokuserer vi på individets ressurser og verdi for fellesskapet. Vi har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon.

Være med?

Kom på St. Croix-huset på tirsdager. Fargespill Østfold har workshop i Lille- sal og Ener'n.

  • Hiphop (alder 9 – 12) klokken 16.00-17.00
  • Sang/musikk (alder 9-12) klokken 17.00-18.00
  • Hiphop (alder 13 – 19) klokken 17.00-18.00
  • Sang/musikk (alder 13-19) klokken 18.00-19.00

Dette er Fargespill

Fargespill Østfold er lisensiert av Stiftelsen Fargespill. Fargespill har utviklet seg til å bli et nasjonalt anerkjent prosjekt med klare retningslinjer og krav til profesjonalitet. Ledelsen er kurset og sertifisert for å drive prosjektet i denne regionen.
Bak Fargespill Østfold finner du kunstnerisk leder Dina Billington.

Dina er profesjonell sanger og har, sammen med Ove Billington, det musikalske ansvaret for forestillingene. Hun er ansvarlig for sanginstruksjon, kor/innstudering, innhenting og bearbeiding av nytt materiale.

Ove Billington er musikkprodusent. Han er profesjonell pianist og har, sammen med Dina Billington, det musikalske ansvaret for forestillingene. Han arrangerer og tilrettelegger musikken, og har ansvar for innspilling av musikk til forestillingene.

Leonard Jackson er en erfaren pedagog, koreograf og danser med utdannelse fra Northern School of Contemporary Dance og er Fargespill sin danseinstruktør og koreograf. Han har blant annet ledet det profesjonelle dansekompaniet Dida Produksjoner, eid og drevet den private danseskolen Dance Off Studio i Nordre Aker og vært ansvarlig for utvikling av dansetilbudet ved Oslo Musikk- og Kulturskole. Han har ledet flere dansekompanier for ungdom inkludert Storm Boys og Chaos (UK), Rebell og KompaniA (Norge). Leonard har en lang og imponerende erfaring og er en ettertraktet koreograf og en av få som er tildelt prisen The Black Choreographers Initiative.

Helga Aakre er Fargespill Østfold sin produsent i Fredrikstad. Hun er utdannet innen teater, administrasjon og ledelse. Etter 25 år i kulturbransjen har hun en solid og bred erfaring innen prosjektledelse av små og store kultur og kunst prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Har stor kompetanse innen ledelse, utvikling, nettverk , samt etablere gode samarbeidspartnere og gode finansieringsmuligheter.