I en redegjørelse til sine medlemmer har de etter en dialog med Fredrikstad kommune må de få en godkjenning fra sentrale myndigheter (FHI, regjeringen eller Helsedirektoratet) dersom de skal få åpne til den tiden.

Eget ansvar og risiko

I sin tilbakemelding skriver Fredrikstad kommune blant annet dette:

– Med dagens ordlyd i covid-19-forskriften er det altså ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet eller fritidsaktivitet med mindre man kommer inn under de to unntakene nevnt over, og det er vanskelig å se at det dere beskriver kommer inn under et slik unntak. Med mindre dere har en tydelig avklaring fra nasjonalt hold på at dette vil være innenfor regelverket (fra regjeringen, Helsedirektoratet eller FHI) vil en gjenåpning av golfbanen for aktivitet være på eget ansvar og risiko, og Fredrikstad kommune verken kan eller vil gi noen «godkjenning» til dette.

Norges Golfforbund har sendt formell henvendelse til blant annet FHI for å be de uttale seg om de kan gå god for anbefalingene NGF har gitt til klubbene, men de har foreløpig ikke respondert. Inntil det foreligger et positivt svar på denne henvendelsen anser vi at vi ikke har tillatelse til å åpne hovedbanen etter dagens retningslinjer.

Vi er «åpningsklare»

– Både styret i GFGK og driftsselskapet har jobbet og jobber tett sammen i denne saken. Vi er «åpningsklare» og dersom en positiv tilbakemelding kommer er vi klare til å kunne åpne så fort som mulig. Vi ber om forståelse for at vi verken som klubb eller AS kan risikere å sette oss i en situasjon hvor vi bryter bestemmelsene i COVID forskriften og kan bli straffeforfulgt, skriver klubbens ledelse.