Stasjonssjef Wenche Fredriksen på Svinesund forteller at den ene bilen ble vinket inn på den gamle grensebrua på fv 118, og narkotikahunden markerte ved dashbordet på bilen. Bilen var danskregistrert, og vedkommende som kjørte, oppga ferie i Norge som reisemål.

Den andre bilen kom på E6, og også her markerte hunden et funn. Tollerne fant en pose med hasjkaker under et sete. Bilen var norskregistrert, med en person bosatt i Sverige, og vedkommende skulle på ferie i Norge etter et besøk i Nederland.

Begge ble overlatt til politiet, og begge saker løses trolig med forelegg.