Ville oppdra sønnen - slo ham med belte

Dømt: Fredrikstad tingrett har dømt en mann til 45 dagers fengsel for familievold. Aktor mente volden hadde skjedd flere ganger og ønsket en lengre straff, men retten lot tvilen komme den tiltalte til gode. – Det er ingen mistanke om at barnet vil bli slått igjen, sier dommen.

Dømt: Fredrikstad tingrett har dømt en mann til 45 dagers fengsel for familievold. Aktor mente volden hadde skjedd flere ganger og ønsket en lengre straff, men retten lot tvilen komme den tiltalte til gode. – Det er ingen mistanke om at barnet vil bli slått igjen, sier dommen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En far må i fengsel etter å ha slått sønnen med belte. – Et barn i Norge skal slippe å bli slått.

DEL

Det fastslår tingretten i Fredrikstad i dommen som falt i forrige uke.

Retten var enstemmig i sin domsavsigelse; familiefaren må i fengsel i 45 dager fordi han har slått sønnen.

At han har forklart at han selv hadde blitt straffet som liten uten å ta skade av det, er ikke formildende, understreker retten.

Aktor: strengere straff

– Det er uten betydning at foreldrene kommer fra land der det er vanlig å slå barn som et ledd i oppdragelsen. Det er også uten betydning at han selv har blitt slått som barn, heter det i dommen.

– Barn i Norge skal slippe å bli slått.

Volden ble meldt anonymt, men barnet fortalte også om det som hadde skjedd til en voksenperson som kjenner ham godt.

Han sa at faren hadde slått ham med et belte. I dommeravhør har han også hevdet at det skjedde flere ganger, noe tiltalen var basert på. Aktor nedla derfor påstand om sju måneders fengsel.

Retten mener imidlertid at det foreligger rimelig tvil om faren har slått ved flere tilfeller. Barnet har verken tidfestet eller tallfestet volden.

Voksenpersonen som han betrodde seg til om hendelsen med beltet, har heller aldri før hatt mistanke om at han ble slått hjemme. Retten har lagt stor vekt på dennes forklaring.

Vanskelig å sette grenser

– Det er ikke noen mistanke om at sønnen vil bli slått igjen eller at han ikke blir godt tatt vare på, står det i dommen.

Det vises også til at faren har gått på kurs for å lære om barneoppdragelse. Det var nemlig vansker med å sette grenser som var foranledningen til at han slo, ifølge retten.

Gutten ville ikke høre på ham og hadde vært urolig i flere dager da faren bestemte seg for å straffe ham. Han erkjenner volden, som var vond og skremmende for sønnen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken