Faller utenfor støtteordning: – Alle bør behandles på samme grunnlag