* Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

* Skatteetaten sender ut skattemeldingen til alle skattepliktige mellom 14. og 31. mars.

* Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

* Skattepliktige har plikt til å sjekke om opplysningene oppgitt i skattemeldingen stemmer, og endre på uriktige opplysninger eller legge til opplysninger som mangler.

* Det store flertallet nordmenn både får og leverer skattemelding elektronisk.

Kilde: Skatteetaten