Gå til sidens hovedinnhold

Fakta om driften på Storesand Teltplass

Leserbrev

Etter endt sesong i 2011 bestemte de gamle driverne av plassen seg for å gi seg med driften. Atle Andersen fikk da en forespørsel om å ta over driften av plassen, da han hadde lange tradisjoner på Storesand. Han ønsket ikke å drifte dette alene, men satt sammen et andelslag av mennesker som hadde lang fartstid som campere på Storesand, som han mente ville være i stand til å holde plassen i hevd. For å sette fartstid på plassen i perspektiv, så hadde den ene andelshaveren på det tidspunktet over 50 sommere på Storesand.

Storesand teltplass SA ble da stiftet, og andelshaverne skjøt inn penger for å kunne sørge for drift første år. På dette tidspunktet var fortsatt alle de gamle bygningene på stedet, om dog i en svært dårlig forfatning. Storesand teltplass SA inngikk en avtale med OF (Oslofjord friluftsråd) om drift av teltplassen og vedlikehold av bygninger. Teltplassen var i generelt dårlig forfatning, og det første tiltak vi gjorde var å sørge for at plassen ble klippet og utvidet i omfang, dette gjorde at teltsletten ble nærmere 60% større, og da tilsvarende mulighet for flere campere.

Les også

Vil ha slutt på privatisering og telt i hyttestørrelse på Storesand – driftsstyret trekker seg i protest mot nytt regelverk

I Storesand Teltplass SA`s vedtekter ble det avgjort at ingen av andelshaverne skulle ta ut økonomisk vinning av selskapet, men at eventuelt overskudd skulle tilbakeføres/brukes på plassen i form av aktiviteter, vedlikehold, maskinpark etc. Dette betyr i praksis at samtlige andelshavere sa seg villig til å jobbe gratis for å opprettholde plassen i god skikk, og skape en best mulig camping opplevelse for alle som ønsket å være på Storesand. Så fra 2012 og frem til rivning av de gamle bygninger, dekket Storesand teltplass SA alle utgifter på plassen inkludert vedlikehold av veien inn fra hovedveien. Vi har i flere år forsøkt å få kommunen til å være med å ta sin del av dette veivedlikeholdet, men har ikke lykkes. Vi så oss derfor nødt til å ta alle vedlikeholdskostnader på veien selv, for å gi våre gjester best mulig vei frem til parkeringen.

Vi har i vår avtale en dispensasjon for å ha to kjøretøy til nødvendig transport ned til kiosk/teltplassen. Vi har jobbet bevist med å redusere all unødvendig kjøring opp og ned fra parkeringsplassen. Grep som er gjort for å endre kjøremønsteret, er at vi har montert ett hengerfeste på vår traktorgressklipper slik at vi har benyttet denne for å transportere telthengere ned til teltplassen, og på den måten helt eliminert bilkjøring ned til teltsletten.

Da Storesand Teltplass SA alltid har ønsket å holde teltingen som ett lavterskel tilbud, så har priser for camping hos oss vært svært lave i forhold til det man finner på andre plasser (4800,- pr sesong). Kostnadene derimot vil som hos alle andre øke, vann-avgifter (når dette ble lagt ned), sanitær (toalettpapir, såpe, tørkepapir etc) til både telt- og badegjester, strøm, veivedlikehold, toalett tømming, driftsutgifter til gressklipping, maskinpark (klippere, tilhengere, traller for transport av teltutstyr). Vi ble også nødt til å bytte ut den ene av ute-doene på plassen, og fikk derfor bygget en ny dobbel utedo og fraktet denne ned på plassen. Alt i alt gikk dette rundt, vi var heldige nok til å ha godt besøk på plassen, og vi hadde da også inntekt nok til å kunne dekke alle disse utgiftene. Dette forutsetter selvfølgelig at ingen av driverne tok ut lønn/godtgjørelse.

I gjennomsnitt har driverne til sammen 500 timer dugnad per sesong. I tillegg til dette har hver av andelshaverne brukt en uke av sin ferie som har blitt brukt på å være døgnvakt på plassen. Hver helg og åtte uker i skolens sommerferie har vi hatt døgnvakt på plassen fordelt mellom andelshaverne. Dette er en nøkkel for å kunne ha det familiecamping-preget vi ønsker på plassen. Vi har vært til stede for å avslutte fest og bråk etter kl. 23:00, for å veilede folk som har slått opp telt på plasser det ikke har vært lov å campe på grunn av rødlistede arter etc.

Les også

Legger ut digre stener langs veien til Storesand for å unngå parkerte biler – Hvaler forbereder seg på storinnrykk

Vår filosofi i dette var å være «trivsels-vakter», som skulle veilede, tilrettelegge og ha en best mulig service for våre gjester, og tilbakemeldingene fra våre gjester gjennom de 9 siste år viser at vi har lykkes i dette. Plassen utviklet seg raskt til å bli enda mer populær enn tidligere, da mer lå til rette for en hyggelig campingopplevelse. Kiosken utviklet seg til en sosial arena, som hyppig ble besøkt av musikere som lå som teltgjester på plassen og deres musiker kollegaer. Vårt første driftsår hadde vi ca 300 unike telt som gjester. De siste 5 årene har vi hatt gjennomsnittlig 900 unike telt på plassen. Dette viser at Storesand har blitt en plass for alle som ønsker å nyte den vakre Hvaler naturen, og få en god og tilrettelagt camping.

Vi har bestrebet oss på å ikke avvise noen, noe vi har klart å gjennomføre. På de første åtte årene måtte vi aldri avvise noen grunnet plassmangel. 2020 ble jo som kjent ett spesielt år. Vi ble pålagt sterke restriksjoner fra kommunelegen som da regulerte antall teltplasser vi fikk lov til å ha. Kommunelegen ville i utgangspunktet da kun ha sesongcampere på plassen for å kunne lette eventuell smittesporing. Dette ble heldigvis utvidet til at vi også kunne ha 20 korttidsplasser som man kunne booke for maks 1 uke om gangen. Når vi vanligvis har 100-120 korttidsplasser, så sier det seg selv at dette skapte utfordringer, og at mange mennesker ble skuffet i 2020 sesongen, da det var ett enormt trykk på bookingen.

Driftsgruppa har hele tiden ansett sesongcampere som en stor resurs for plassen. Det er stort sett mennesker med ett stort hjerte for Storesand/Døvika, og har i praksis hjulpet driftsgruppen med alle former for vedlikehold. Alt fra dugnader med søppelplukking på strender til gressklipping, og være observatører for å gi oss beskjed om telting på ulovlige plasser eller bålbrenning. Uten disse mennesker ville ikke plassen blitt det samme, og ikke minst ville dette bety betydelig mer arbeid for driftsgruppen som allerede la ned mange hundre dugnadstimer pr. sesong.

Som takk for denne jobben arrangerte vi blant annet de årlige Døvika-lekene. En dag med lek og moro for alle som ønsket å delta, være seg de var sesong eller kort-tids campere. Det ble arrangert øvelser/leker for lag som ønsket å delta, og vi serverte gratis mat som helstekt gris og tilbehør. På det meste var vi 150 mennesker rundt ett fantastisk langbord midt på campingen. Dette er en av de store høydepunkter på sommeren, og som ikke minst viste det fantastiske samholdet som var på teltplassen.

Les også

Dårlig gjort å henge ut driften av Storesand teltplass

Når vi nå kommer inn på sesong-camping, så vil vi presisere at det ikke har vært noe forfordeling av plasser for sesongcampere. Fakta er at de har vært villig til å stå i kø fra tidlig om morgenen/natten på åpningsdagen for å sikre seg en plass for sine telt. Dette har alltid vært annonsert, og muligheten har vært lik for alle, men vi er pålagt begrensning på antall sesongcampere av OF. At noen setter så stor pris på Storesand teltplass at de velger å ligge i sovepose under åpen himmel de siste par dager i april for å kunne få en plass viser jo hva denne plassen betyr for folk.

Storesand Teltplass SA har aldri drevet denne teltplassen for økonomisk vinning, og har ønsket at dette skal være en plass for alle som ønsker å nyte denne flotte plassen. Det siste vi gjorde etter den begrensede sesongen 2020, var å overføre OF 150.000 kroner i tilskudd den 14. desember (noe som gjør at resultatet for selskapet 2020 går i underskudd), for å gi vår del til videre utvikling av det nye Friluftshuset og utvikling av uteområdet. En drøy måned senere får vi beskjed om at grunnlaget for vår type drift endres så radikalt at vi ikke har mulighet til å videreføre vårt engasjement på plassen. For å utdype hvorfor vi ikke kan videreføre driften, så er det enkelt forklart dette:

Storesand Teltplass SA består av ti andelshavere. Disse ti andelshavere er geografisk spredd fra Asker til Halden. For å kunne drifte plassen forsvarlig er vi nødt til å «bo» på plassen fra sesong åpning til sesongslutt, og det betyr igjen at vi er avhengig av å ha våre telt/telthengere oppstilt hele sesongen. Med forslaget til ny forskrift som kun tillater tre uker camping sammenhengene, så sier det seg selv at vi ikke har mulighet til å drive. Vi kan som alle forstår ikke slå opp og ta ned våre camper hver helg eller tre uker gjennom sesongen for å drifte denne plassen. Vi har da i praksis ikke blitt gitt ett tilbud om videre drift som ordfører Vauger hevder i diverse avisinnlegg og innlegg på sosiale media.

Vi ønsker med dette å takke alle våre fantastiske gjester gjennom de siste ni år, være seg om de er sesong-campere eller korttids-campere. Vi har hatt en fin tid som Campingverter på Storesand teltplass og ønsker Hvaler kommune lykke til med videre drift, og for Storesand/Døvikas del håper vi på det sterkeste at de lykkes.

Les også

Campinggledene bør kunne deles av så mange som mulig

Kommentarer til denne saken