Gå til sidens hovedinnhold

Fagorganiserte feirer pensjonsseier i Rikslønnsnemnda

Artikkelen er over 1 år gammel

Sykehusansatte som jobber under 20 prosent, får nå rett til pensjonsopptjening. Avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda feires som en viktig seier.

Dette var nemlig det store stridsspørsmålet under den tre uker lange sykehusstreiken i sommer da over 800 ansatte i seks ulike helseforetak var tatt ut i streik.

– Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling. Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS-Spekter.

Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet sier nemndas kjennelse er bedre enn hun våget å håpe på.

– Ikke minst at vi fikk rettet opp den store uretten det har vært at minst 4.000 ansatte med stillingsprosenter under 20 prosent ikke hadde pensjonsopptjening. Det får de nå, sier hun.

Skoghaug viser til at det ikke minst er mange unge kvinner blant dem som nå får pensjon for alt de jobber.

«Potensielt stort tap»

Rikslønnsnemndas flertall har kommet fram til at kravet om en oppheving av minstegrensen for pensjonsopptjening er rimelig.

– Tapet for den enkelte som innehar en stilling under 20-prosentgrensen, er potensielt stort. De negative konsekvensene av en nedre grense øker da også fra 1. januar 2020, når opptjening for alle år i jobb, settes i verk, heter det i kjennelsen fra nemnda.

– Rikslønnsnemndas flertall finner at ny tariffavtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og YS Spekter fastsettes slik at minstegrensen for å komme inn under tjenestepensjonsordningen oppheves, heter det.

Streiken i juni var en konflikt mellom Spekter på den ene siden og arbeidstakerorganisasjonene YS og LO på den andre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avsluttet streiken ved å ta i bruk tvungen lønnsnemnd.

Pensjon fra første krone

LOs 2. nestleder Roger Haga Heimli er glad og lettet over resultatet.

– Med dette har Rikslønnsnemnda rettet opp i urettferdigheten overfor dem som tjener minst, og som hittil har blitt snytt for pensjon, sier han.

Fra YS var det medlemmer i Parat og Delta som var i streik, og også Parat er godt fornøyd med beslutningen fra nemnda.

– Dette er en seier, først og fremst for alle våre medlemmer som har stått i en streik. Det er samtidig en seier for alle ansatte i lavere stillingsprosenter og som nå får pensjonsopptjening, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Fakta om tvungen lønnsnemnd

  • Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda.
  • Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner.
  • Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle.
  • Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette.
  • Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak.
  • Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale.

Kilde: Store Norske Leksikon

Hun understreker hvor viktig kampen for pensjon fra første krone er.

– Vi vil fortsatt jobbe for at alle skal få pensjon fra første krone. Rikslønnsnemndas kjennelse i dag gjør ikke denne saken mindre aktuell også for den øvrige del av norsk arbeidsliv som må få de samme pensjonsrettighetene, sier Olsen.

Rikslønnsnemnda har også avgjort lønnsspørsmålet. Nå er det klart at ansatte får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent, noe som er i tråd med årets frontfagsoppgjør. Nemnda har satt virkningstidspunktet til 1. august 2019.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.