Vi ser igjen til vår forskrekkelse i avisa at flere pensjonister i kommunens leiligheter har fått økt husleia med mer enn 3.000 kroner pr. måned!

Bystyret har i 2004 vedtatt at kommunens boliger skal leies ut etter prinsippet om «gjengs leie» som betyr et gjennomsnitt av husleie for boliger av samme størrelse og samme vilkår i et område. Antagelig har ikke bystyret i 2004 sett for seg en slik kjempeøkning av husleia for enkelte som vi ser i dag. Da politikerne i 2018 så konsekvensene av engangsøkningen ville de heller ta økningen i flere omganger. Dette ser vi ikke har skjedd.

Vi har en viss forståelse for at kommunen vil bruke «gjengs leie» som prinsipp for beregning av husleie. Imidlertid er det tydelig at de nye beregningene for fastsetting av husleie har fått noen dramatiske konsekvenser. Det er ikke vanskelig å skjønne at pensjonister, og da særlig minstepensjonister, ikke får mye igjen av pensjonen til å bruke på andre ting enn husleie. Selv for en lønnsmottager med god årslønn vil en husleieøkning på 35.000–40.000 i året oppleves som vanskelig.

Alderspensjonen for pensjonister er beregnet ut fra gjennomsnittlig lønnsvekst i lønnsoppgjøret fratrukket 0,75 prosent. Dette har resultert i at pensjonistene har tapt kjøpekraft hvert år i fire år. Pensjonistene får ingen «gjengs» økning i pensjonen. Derfor blir en økning i husleie på mer enn 3.000 kroner svært vanskelig, for ikke å si umulig, å håndtere.

Vi ber kommunen om å avvikle «gjengs leie» og få på plass en leiepolitikk med en tydeligere sosial profil. Vi ber kommunen sørger for at saken undergis en vurdering og et utfall som sikrer at eldre mennesker ikke må forlate sine hjem.

Les også

Rødt: Slik usosial husleieøkning kan vi ikke stå inne for