Under pandemien har mange fått opp øynene for viktigheten av yrkesgrupper og tjenester som vanligvis tas for gitt. Men når applausen fra balkongene stilner og pandemien drar ut i det uoverskuelige, er det noen der ute som fortsetter å holde hjulene i gang – i noen tilfeller fortere enn noensinne.

Med store deler av befolkningen på hjemmekontor og med mer tid på hjemmebane, har nemlig mange benyttet anledningen til å pusse opp eller rydde i boder og på loft. Dette merker både våre medlemmer som jobber på Frevar og renovatørene som henter husholdningsavfall hjemme hos deg. Pågangen på gjenvinningsstasjonen har økt markant, husholdningsavfallet i fra private under pandemien har økt, gjerne samtidig som at vaktordningene har vært under press for å ivareta smittevernhensyn blant de ansatte.

Dette betyr økt arbeidsbelastning for våre kommunale renovatører, gjenvinningsoperatørene på Frevar veileder kunder og håndterer stadig økende mengder avfall og løsøre. De gjør alle en kjempejobb i en krevende tid. Alt som bringes inn til gjenvinningsstasjonene skal sorteres; noe går til ombruk, noe går til resirkulering, annet går til energigjenvinning.

Stor pågang fra publikum stiller store krav til at medarbeiderne må ha arbeidsvilkår som gir dem tid og rom for å bruke fagkunnskapene sine og yte god service.

Ikke minst like viktig er det at man ivaretar helse, miljø og sikkerhet. For å gjøre den økte arbeidsbelastningen bærekraftig for de ansatte, er det derfor viktig at verneombud, tillitsvalgte og ledelse i samarbeid utvikler tiltak for å lette arbeidsbelastningen og gjøre arbeidsdagen sikker for alle.

Gjenvinningsstasjonene har en viktig funksjon for å legge til rette for gjenvinning, ombruk og bærekraftig ressursutnyttelse. Da må også medarbeiderne ha bærekraftige arbeidsvilkår. Godt partssamarbeid gjennom tariffavtale og god organisering på arbeidsplassen er den beste forsikringen mot skader og slitasje på både mennesker og utstyr.