Fredrikstad kommune har lagt frem budsjett 2021 og handlingsplan 2021-2024. Gjennomgangstonen er at vi har et for høyt trykk på «pengebruken» i kommunen. Det vil komme nedskjæringer og omstillingsprosesser som vil bli krevende for alle ansatte, vi som en ansvarlig fagforening skal bidra til at prosessen blir bærekraftig og inkluderende for våre medlemmer.

Kommunen og de ansatte har vært igjennom omstillinger og budsjett nedskjæringer også tidligere. Det har ikke vært på grunn av en pandemi eller generell kommuneøkonomi, men mer på grunn av innføringa av New Public Management og en klokkertro på at stykkprisfinansiering, måling og rapportering gir mer effekt enn å ha tillit til de ansatte. Nå, når økonomien strammer seg til, vet vi at partssamarbeidet settes på prøve. Det er i tøffe tider vi nå får bekreftet hvor viktig det er at arbeidsgiver, politikere og ansattes organisasjoner snakker sammen.

Korona bekrefter viktigheten av sterke kommuner der ansatte gjør jobben sjøl, slik vi har det i Fredrikstad. Flinke folk i alle ledd snudde seg rundt da pandemien kom, fra ansatte i førstelinjetjenesten, på IKT og ute på alle tjenestestedene. De ansatte i Fredrikstad kommune er et sterkt lag og tjenester i egenregi er viktigere enn noen gang nå i disse tider.

I Fredrikstad kommune har vi lojale, kompetente og dyktige ansatte. Fagforbundet har medlemmer i alle avdelinger og virksomheter og på alle nivåer i kommunen. Hele laget strekker seg langt for at innbyggerne skal være trygg på at de får de tjenestene de har rett på – en stor takk til dere alle.

Les også

Overraskelsen lå i at Fredrikstad skal investere en milliard i 2021

Fagforbundet Fredrikstad vil også at en fremtidig tillitsreform skal tone ned rapportering og detaljstyring for de ansatte. Det blir viktig å spille på lag, og at de ansatte skal føle seg trygge.

Blir kuttene for store, kan utfordringa for ansatte og ledere bli at kommunen ikke klarer å ivareta alt det viktige arbeidet internt med inkludering, helse, miljø og sikkerhet og forebygging av sykefravær, samt at det kan gå utover tjenestene til byens befolkning.

Blir slitasjen for stor for ansatte, går det ut over brukerne og kvaliteten på tjenestene. De kommunalt ansatte i Fredrikstad betyr trygghet for liv og helse og en god kommune å bo samt leve i.

Fredrikstad kommune kjøper tjenester for 1,4 milliarder kroner, her må det være muligheter for mer egenregi, vi er urokkelige i vår holdning om at skattepengene skal gå til kontinuerlig utvikling av velferdstjenester i egen regi.

Fagforbundet Fredrikstad skal ha fokus på faget, folka og pengene, og vi skal som forening bidra til at kommunen kan levere på de områder den skal, samtidig som vi skal ivareta det enkelte medlem i kommende prosesser.

#Bærekraft 2025 – støttes av Fagforbundet, men vi skal også være «vaktbikkja» som sier ifra om «skipet» er ute av kurs.