Elever og ansatte ved både Råkollen og Gudeberg har ventet skammelig lenge på nye skolebygg, nå haster det med å få detaljplanen for nye Råkollen og Gudeberg opp til politisk behandling i planutvalget.

Da reguleringsplanene ble lagt ut på høring for over to og et halvt år siden, kom det inn mange kritiske uttalelser og protester fra blant annet naboer, FAU og lokalsamfunnsutvalget. Spørsmålet er hva man har gjort og eventuelt nå gjør med disse innspillene. Nye Råkollen ble i sin tid bestemt bygd i tilknytning til Gudeberg skole, men med alle de viktige innspillene og momentene som er fremkommet i saken, er det mye som taler for at Gudeberg skole slik det er nå, ikke er det beste stedet å bygge nye Råkollen skole.

I påvente av ny skole flyttet Råkollen ut av Haugeåsen ungdomsskole og inn i lokalene etter nedlagte Nabbetorp skole høsten 2016. Dette er lite moderne og egnede skolelokaler, ikke minst er dette svært trist for en gruppe elever som er sårbare fra før. Gudeberg trenger også utbedringer som er satt på vent. Det er kort sagt veldig uheldig at det er blitt som det er blitt, særlig når saken har blitt liggende i en skuff, det er rett og slett ikke holdbart.

Planprosessen har tatt altfor lang tid. Langt mer enn to år etter høringsfristen gikk ut har planutvalget fortsatt ikke fått saken til endelig behandling. Det er på høy tid å få tatt en beslutning om bygging av Råkollen og Gudeberg skole. Enten så må reguleringsplanen bli justert og godkjent i tråd med enkelte av innsigelsene slik at kommunen kan begynne å bygge. Alternativt må man si nei og rykke tilbake til start, slik at kommunen kan se på alternative steder å etablere Råkollen.

Kommunale planprosesser tar i noen tilfeller uhorvelig lang tid, Gudeberg-Råkollen saken har tatt skammelig lang tid. Derfor stiller undertegnede på vegne av Høyre spørsmål om dette til planutvalgets leder i utvalgets neste møte, for denne saken bør opp på planutvalgets bord snarest!